Pripadnici FUCZ učestvovali u obukama potrage i spašavanja u urbanim sredinama za spasioce i zdravstvene radnike koje su uspješno okončane pokaznom vježbom

Ove obuke održane su u okviru Programa za intervencije u hitnim i slučajevima prirodnih katastrofa (ADAMEP), te Programa za jačanje kapaciteta urgentne medicine (ATKAP), koje TIKA u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine realizuje u našoj zemlji još od 2017. godine.
Za provođenje obuke bili su zaduženi certificirani predavači iz turskih agencija ANSAR i AID, a opremu i sredstva za izvođenje njenog praktičnog dijela, treninga i vježbe, osigurala je Federalna uprava civilne zaštite
Obuke su okončane završnom pokaznom vježbom spasilačkih i medicinskih timova na lokaciji Doma penzionera u Nedžarićima.

Na nekoliko lokaliteta na širem području Grada Sarajeva, od 07. do 13. maja 2023. godine, za zdravstvene radnike i pripadnike spasilačkih timova koji djeluju u BiH, održane su dvije obuke i to: Osnovna obuka za potrage i spašavanja u urbanim sredinama i obuka za medicinsku potragu i uvod u hitne situacije. Ove obuke održane su u okviru Programa za intervencije u hitnim i slučajevima prirodnih katastrofa (ADAMEP), te Programa za jačanje kapaciteta urgentne medicine (ATKAP), koje TIKA u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine realizuje u našoj zemlji još od 2017. godine.
Ove godine projekat je okupio oko 35 zdravstvenih radnika i 30 pripadnika spasilačkih timova i službi s prostora čitave BiH.
Za provođenje obuke bili su zaduženi certificirani predavači iz turskih agencija ANSAR i AID, a opremu i sredstva za izvođenje njenog praktičnog dijela, treninga i vježbe, osigurala je Federalna uprava civilne zaštite.
Obuka za potrage i spašavanja u urbanim sredinama koja je objedinila osnovne i napredne elemente u teoretskom dijelu, između ostalog, obradila je teme kao što su rukovođenje mjestom nesreće, vrsta objekata, tehnike potraga i spašavanja, praznine u objektima, označavanje mjesta nesreće, priprema i dolazak na mjesto nesreće kao i trijaža građevinskih objekata. Pored ovoga upoznati su i sa ličnom i kolektivnom opremom i tehničkim sredstvima te sa organizacijom USAR-tima, klasifikacijom aktivnosti po INSARAG strandardima, načinom obilježavanja i metodama pretrage i spašavanju te o načinu i postupcima ulaska u ruševine.
Kroz teoretski i praktični dio obuke, medicinski radnici su imali priliku upoznati se sa procjenom mjesta događaja i trijaži, pristupom traumatiziranom pacijentu i kraš sindromu, tehnikama transporta pacijenata i povrijeđenih, tehnikama održavanja života, kardiopulmonalnom reanimacijom, održavanjem prohodnosti disajnih puteva, radom pod stresom,hitnim slučajevima vezanim za okruženje, sistemskim traumama, pristup pacijentu ispod ruševina… ali i osnovima preživljavanja u hitnim slučajevima i prirodnim i drugim nesrećama.
Obuke su okončane završnom pokaznom vježbom spasilačkih i medicinskih timova na lokaciji Doma penzionera u Nedžarićima na kojoj su polaznici pokazali zavidan nivo profesionalizma, znanja i vještina.
Svi polaznici su nakon obuke prošli teoretske i praktične testove te su im dodijeljeni certifikati.