Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 11./12.06.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,20  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 13 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 56,58 m3/s.

Nivo vodostaja na rijeci Spreča mjerno mjesto Karanovac u 08,00 sati je 326 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm)

Grad Gračanica

Obilne kišne padavine u popodnevnim satima 11.06.2023. godine na području Grada Gračanica uzrokovale su veći broj bujica, izljevanje vode iz vodotoka i lokalnih potoka, plavljenje reg. ceste Gračanica –Srnice u naselju Malta, i Pašalići, iznošenje posipnog materijala i mulja na cestu, dvorišta stambenih objekata i prostor privrednih objekata. Varoški potok je od posljedica otpadnog materijala, kamena, rizle na više mjesta bio zatvoren i time izazvao izljevanje veće količine vode te uzrokovao veće materijalne štete.

Uposlenici službe za CZ zajedno sa angažovanim mašinama službe ZiS za komunalne poslove izvršili su čišćenje nanosa na dijelu potoka Derva, kao i sanacija lokalnog puta Derva-Bijela Polja.

Na dijelu reg. ceste angažovane su i snage PVJ, kao i mehanizacija JP Vodovod na čišćenju i pranju saobraćajnice.

Uslijed izljevanja rijeke Spreče poplavljeno je oko 30 Ha zasijanog poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju.

Grad Tuzla

Dana 11.6.2023. godine službi civilne zaštite Tuzla prijavljeno je plavljenje dvorišta, pomoćnog objekta u naselju Solina zatim dvorište i pomoćni objekt u naselju Breške te dvorište i kotlovnica u naselju Donja Grabovica. Također prijavljeno je i plavljenje lokalnih puteva u naseljima Solina, Breške i Donja Grabovica.

Grad Živinice

Dana 11.6.2023. godine vatrogasna jedinica Živinice  radila je na ispumpavanju vode u vremenskom periodu od 12,50 do 19,00 sati u naselju Suha gdje su zbog poplava bili poplavljeni privredni objekti (apoteka Đulović i TC Bingo) i dva stambena objekta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj.

Tokom protekla 72 sata, južni i zapadni dijelovi općine Tešanj povremeno su bili zahvaćeni obilnijim lokalnim pljuskovima, naročito 11.06.2023. godine (nedjelja). Usljed toga oborinske vode  su uzrokovale povećanje vodotoka i ugrozile nekoliko objekata na području Mekiša i Piljužića. Snabdjevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava  zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:55 do 14:55 sati u Hodbini, gdje je gorio električni stup,

– od 18:03 do 18:20 sati na Žovnici, gdje je gorio automobil

Grad Čapljina. Vatrogasna jednica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 06:15 do 06:30 sati gdje je gorjelo odlagalište otpada Ada.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u ulici 6. Bosanske brigade, gdje je gorjela trafo stanica.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencije i to: dvije intervencije  na gašenje zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, jedna intervencija na sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i jedna tehnička intervencija na otvaranju zaglavljenih vrata u stambenom objektu.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Kamberovića Čikma, gdje je gorio elektro-ormar.

 

Klizanje tla

Tuzlanski kanton

Grad GračanicaDana 11.6.2023. godine službi civilne zaštite prijavljeno je aktiviranje klizišta na lokaciji Bijela Polja koje ugrožava lokalni put.

Grad GradačacNakon jakog pljuska koji je zahvatio područje Grada Gradačac dana 11.6.2023. godine službi civilne zaštite prijavljeno je nekoliko manjih odrona na saobraćajnicama u naseljima Zelina Srednja i Donja i Jelovače selo. Ekipe službe civilne zaštite radile su na raščišćavanju putnog pravca Kerep – Zelina.

Grad Tuzla

Dana 11.6.2023. godine prijavljeno je aktiviranje klizišta u ulici Armije BiH 562. Klizište ugrožava jedan stambeni objekt.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača.

Zbog obilnih padavina i pojave bujicnih potoka, na dosta lokalnih puteva je doslo zacepljenja propusta i kanala za oobrinske vode, kao i pojave manjih klizista u zoni tih puteva i ostecenja kolovoza.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jednica grada Čapljine imala je tehničku intervenciju od 15:35 do 16:40 sati, gdje je  vršila  pružanje pomoći unesrećenima, te čišćenje i sapiranje prometnice nakon prometne nesreće.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jednica općine Kakanj imala je dvije tehničke intervencije usljed obilnih padavina u naselju Plandište i ulici A. Izetbegovića.

Općina Tešanj. Vatrogasna jednica općine Tešanj imala je tehničke intervencije i to:

– dana 11.06.2023. godine u 15:25 sati ekipa PVJ je intervenisala u naseljenom mjestu Mekiš gdje je došlo do ugrožavanja stambenog objekta usljed bujičnih voda i začepljenja propusta. U intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca i predstavnici mjesne zajednice,

– istog dana u 15:30 sati ekipa PVJ je intervenisala u naseljenom mjestu Piljužići gdje je usljed bujičnih voda došlo do ugrožavanja stambenog objekta. Ista ekipa je intervenisala i u Bobarama i Jelah polju. U intervencijama su učestvovala 2 vatrogasca,

– u 16:50 sati ekipa PVJ je interevnisala u naseljenom mjestu Krndija gdje je usljed bujičnih voda došlo do ugrožavanja stambenog objekta. U intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca.

Ostale vatrogasne jedinice bez intervencija, obavljale su svoje redovne poslove i zadatke.

 

OSTALO

 

Potraga za nestalom osobom

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo.  I dalje traje potraga za nestalim muškarcem, čiji nestanak je prijavljen dana 30.05.2023. godine u 21:00 sati, u mjestu Čunište.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Službe za spašavanje iz lavina, potraga i spašavanje na vodi i pod vodom koja je formirana u GSS Stanica Sarajevo imali su jednu intervenciju dana 11.06.2023. godine, u 17:42 sati na lokaciji planine Treskavica, gdje su vršili izvlačenje i transport jednog lica (planinar) zbog iznenadnih zdravstvenih problema.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za regije Mostara i Livna zbog moguće grmljavine.

 

 

                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR