Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 08./09.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grad Gradačac imala je jednu intervenciju u naselju Humke gdje su gasili kartonsku ambalažu i dio kuće.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara  od 20:05 do 20:25 sati, u Raštanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 15:00 sati, u mjestu Bobanova Draga, gdje je gorjela trava, vinogradi i bale sijena. U intervenciji učestvovala četiri vatrogasca sa dva vozila. Opožareno je oko 5.000m² površina.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 11:25 do 13:10 sati, u mjestu Gradac, gdje je gorjelo motorno vozilo. Pričinjena je veća materijalna šteta. . U intervenciji učestvovala tri vatrogasca sa dva vozila

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su dvije manje intervencije i to: jedna intervencija po dojavi dima u stambenom objektu i jedna tehnička intervencija na otvaranju zaglavljenih vrata.

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE 

Kanton 10

Općina Glamoč. Dana, 08.08.2023.godine, od 10:00 do 10:41 sati, došlo je do ispadanja iz napona 10 kw dalekovoda Dragnić .

 OSTALO

Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažovanje resursa Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim tjelima Republike Slovenije.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hecegovine će u saradnji sa nadležnim tjelima Republike Slovenije, hitno poduzeti aktivnosti za angažovanju raspoloživih kapaciteta Bosne i Hercegovine u cilju pružanja pomoći i otklanjanju katastrofalnih  posljedica nastalih poplavama u Republici Sloveniji.

Od srtrane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u toku današnjeg dana očekuje se donošenje Odluke o pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji. Angažovat će se  ljudstvo i mehanizacija Federalne uprave civilne zaštite, KUCZ Kantona Sarajevo, kao i Republičke uprave civilne zaštite.

U  toku je sjednica Vlade Federacije BiH na kojoj se očekuje  davanje saglasnosti Vijeću ministara BiH u cilju upućivanja pomoći u ljudstvu i mehanizaciji iz Federacije Bosne i Hercegovine, na otklanjanju katastrofalnih posljedica poplava u Republici Sloveniji.

Federalna uprava civilne zaštite i KUCZ Kantona Sarajevo, vrše pripreme radnje u cilju slanja ljudstva i mehanizacije na otklanjanju posljedica nastalih poplavama. 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR