Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 07./08.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica  imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Varoš, gdje je gorjela razvodna kutija na privatnom stambenom objektu. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla  imala je intervenciju na gašenju požara privatnog motornog vozila u naselju Simin Han. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara koji je uslijed udara groma zahvatio pomoćni objekt (štala) u naselju Mrdići, MZ Grivice. Požar je lokaliziran i ugašen.

 Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Teritorijalna vatogasna jedinica općine Travnik  imala je dvije intervencije na gašenju požara u naselju Kalibunar, gdje je gorjelo drveće nakon udara groma.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:20 do 12:05 sati, u Južnom Logoru, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 16:40 do 17:30 sati, u Južnom Logoru, gdje se aktivirao aparat, te

– od 23:05 do 00:05 sati, u Šehovini, gdje je gorio električni stup.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 16:39 do 17:39 sati, u mjestu Domanovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Bosansko-podrinjski kanton

 Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Braće Homoraša u naselju Laleta, gdje je gorio privatni pomoćni objekat. Požar su ugasila dva vatrogasca s jedinim vatrogasnim vozilom.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 4 intervencije: gašenje otpada u kontejnerima (2),  manji požara u kuhinji poslovnog objekta (1) i obezbjeđenje pretakanja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Zavidovići, Busovača i grada Cazin timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 5 eksplozivnih sredstava i streljivo 18 komad.

 OSTALO

 Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Dana 07.08.2023. godine, u prostorijama Ministarstva sigurnosti  Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, na kojem je razmotren mogući način i obim pomoći Republici Sloveniji, u cilju  saniranja šteta nastalih  od katastrofalnih poplava.

Republika Slovenija je putem Mehanizma unije za civilnu zaštitu uputila zahtjev za traženje međunarodne pomoći nakon velikog nevremena i obilnih padavina u kojem su poplavljeni objekti i oštećene saobraćajnice.

U Zahtjevu tražena je  pomoć u teškoj mehanizaciji neophodnoj za raščišćavanje terena na poplavljenim područjima, kao i pontonski mostovi,  a s obzirom da sa istim raspolažu  Oružane snage BiH, ministar sigurnosti BiH je uputio zahtjev prema Ministarstvu odbrane BiH na dalje postupanje.

Federalna uprava civilne zaštite Federacije BiH i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, izrazile su spremnost za slanje raspoložive mehanizacije sa posadama.

Ministar sigurnosti BiH uputit će prjedlog Vjeću ministara BiH za donošenje Odluke o slanju međunarodne pomoći.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR