Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 04./05.12.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 197,84 mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,70 m3/s.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 16:18 do 16:42 sati, u naselju Bijeli Brijeg, gdje je gorio otpad.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su šest inervencija. Jedna intervencija se odnosi na gašenje zapaljenog dimnjaka, tri na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru, jedna asistencija MUP-u Kantona Sarajevo prilikom udesa i jedno sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu “Sarajevo“.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara na gradskoj deponiji otpadnog materijala u mjestu Šišeta. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. U akciji gašenja požara su učestvovali i pripadnici JKP „6 Mart“ Goražde sa svojom mehanizacijom koji su nastavili (nasipanje zemlje) akciju gašenja požara.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Vrapće, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Patkovača, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 16:55 do 19:40 sati u trgovačkom centru „Mepas“, gdje je gorio UPS na serveru.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 16:55 do 19:40 sati u mjestu Gornja Vitina, gdje je gorjelo presovano smilje.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je imala je 2 intervencije na gašenju požara i to:

– u ul. Ribićkih branilaca, gdje je gorio kontejner za otpad,

– u ul. Safvet-bega Bašagića, gdje je gorio kontejner za otpad.

 

 

                                      FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR