Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 03./04.12.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………….          433 (normalno stanje), jučer 373,

Bosanski Šamac…………………………          252 (normalno stanje), jučer 213,

Orašje……………………………………..          478 (normalno stanje), jučer 452.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 197,81 mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 6 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,70 m3/s.

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 Srednjobosanski kanton

                                                                       VODOSTAJI

 

                                                       Stanica  

Vodotok

 

Zadnje mjerenje

 

Vodostaj

(cm)

 

Trend

 

Podaci

 

 

 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

04.12.23.

08:00

 

cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

04.12.23.

08:00

 

cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

04.12.23.

08:00

 

cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

04.12.23.

08:00

 

cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

Bistrica

 

04.12.23.

08:00

 

cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Veseočica

 

Veseočica

 

04.12.23.

08:00

 

cm

 

 

Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

04.12.23

08:00

 

cm

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

04.12.23.

08:00

 

cm

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav.

 POŽARI

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su sedam manjih intervencija i to: tri intervencije na gašenju zapaljenog otpada, dvije intervencije na gašenju el.instalacija, jedna tehnička (otvaranje zaglavljenih vrata lifta), te jedno obezbjeđenje sportskog događaja.

 Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara na gradskoj deponiji otpadnog materijala u mjestu Šišeta. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom u peridu od 11:31 do 12:45 sati.

Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je tehničku intervenciju u selu Rosijevići, gdje su vršili uklanjanje oborenog stabla sa kolovoza.

 Tuzlanski kanton

 Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grfada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. 115.HVO Brigade, gdje je gorio dimnjak.

Općina Teočak. Vatrogasna jedinica općine Teočak imala je intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu gdje je gorio dimnjak i dio krovne konstrukcije. Požar su gasila 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta, povrjeđenih lica nije bilo.

  JAK VJETAR 

 Tuzlanski kanton

Općina Teočak. Usljed udara jakog vjetra došlo je do otkrivanja krova sa fiskulturne sale JUOŠ „Teočak“ na površini od cca 25 m².

 Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dojave o štetama koje je prouzrokovao jak vjetar i to:

– dana, 02.12.2023. godine u 02:22 sata od građanina, da je u ul. Džavida Haverića br.7., Općina Novo Sarajevo, došlo do obaranja crijepa sa krova stambenog objekta. Informacija je prenesena Općinskom operativnom centru civilne zaštite Novo Sarajevo.

– dana, 02.12.2023. godine u 06:14 sati od građanina, da je u ul. 13 Juli br. 20., Donji Kotorac, Općina Ilidža, došlo do obrušavanja lima sa krova štale. Informacija je prenesena Općinskom operativnom centru civilne zaštite Ilidža.

– dana, 02.12.2023. godine u 07:57 sati od građanina, da je u ul. Saliha Žige br. 82., Butmir, Općina Ilidža, jak vjetar prouzrokovao štetu na stambenom objektu. Informacija je prenesena Općinskom operativnom centru civilne zaštite Ilidža.

– dana, 02.12.2023. godine u 08:54 sata od građanina, da je u ul. Slatina br.10., Gornji Zovik, Općina Hadžići, vjetar podigao kompletan krov sa privatne kuće i koji se obrušio na ulicu. Informacija je prenesena Općinskom operativnom centru civilne zaštite Hadžići.

– dana, 02.12.2023. godine u 12:04 sata od građanina, da je u ul. Radićeva na broju 5. i 7., Općina Centar, vjetar izbio prozore na stambenoj zgradi. Informacija je prenesena Općinskom operativnom centru civilne zaštite Centar.

– dana, 02.12.2023. godine u 19:30 sati od građanina, da je u ul. Ferida Srnje br. 61., Općina Novi Grad, vjetar odnio dio krova sa private kuće. Informacija je prenesena Općinskom operativnom centru civilne zaštite Novi Grad.

 OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Sarajeva, zbog moguće magle.

                                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR