Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 03./04.11.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini. U gašenju požara učestvovala su tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u selu Sviće, gdje je gorjelo sijeno. Požar je ugašen.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Miljanovci, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo. Požar je ugašen.

 Tehničke intervencije

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin- Vatrogasna jedinica grada Cazina u vremenu od 11:00 do 16:35 sati, imala je više tehnickih intervencija na uklanjanju porušenog drveća i crijepa sa ulica.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ u toku dana imala je više tehničkih intervencija na uklanjanju drveća i crijepa sa ulica.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 12:45 do 13:20 sati, u Vukodolskoj ulici, gdje je uklanjala stablo javne rasvjete.

 Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničke intervencije i to:

– od 11:00 do 13:15 sati, ispomoć Crvenom križu,

– od 16:35 do 20:00 sati, osiguranje nogometne utakmice u Gabeli,

– od 19:00 do 19:20 sati, ispomoć nepokretnoj osobi u Tasovčićima, te

– od 19:20 do 19:45 sati, obilazak gradske deponije otpadnog materijala u Adi.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je tehničku intervenciju od 08:15 do 14:05 sati, u Općoj bolnici Konjic, gdje je vršila ispumpavanje vode iz potopljenih prostorija.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zavidovići imala je tehničku intervenciju u naselju  Meokušnice, gdje se dijete zaglavilo u stanu.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je dvije tehničke intervencije na uklanjanju stabala koja su usljed vjetra  pale na pomoćne objekte u selu Krajinići i Dubravice.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tehničku intervenciju u gradskoj zoni na poslovnoj zgradi, gdje je vršila saniranje lima na krovu, nakon  jakog udara vjetra.

 NEVRJEME I JAK UDAR VJETRA

Unsko-sanski kanton

Jak vjetar prethodne noći zahvatio je područje Unsko-sanskog kantona i prouzrokovao značajne materijalne štete na stambenim i drugim objektima. Prema podacima koje smo dobili putem KOC Bihać najteža situacija bila je u gradu Bihaću. Jak vjetar pričinio je veću materijalnu štetu u smislu oštećenja krovova, crijepova sa poslovnih, stambenih i pomoćnih objekata, kao i urušavanje stabala koja su prouzrokovala štetu. U gradu Cazinu prouzrokovana je manja materijalna šteta oštećenjem krovova na nekoliko stambenih objekata.

 Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo.  Na području Grada Sarajevo primljene su četiri dojave koje se odnose na materijalnu štetu prouzrokovane udarom jakog vjetra i to:

– Dana, 03.11.2023. godine u 13:000 sati,  od Policijske stanice Stari Grad primljena je informacija da je u ul. Alejbegovića jedno drvo palo na dva automobila. Odmah je obavještena Općinska služba civilne zaštite Stari Grad, kao i KJKP Park, čije ekipe su izašli na navedeni lokalitet i preduzeli mjere na uklanjanju drveta sa  automobila;

–  Dana, 03.11.2023. godine u 13:45 sati,  od građanina je primljena informacija da se u ul. Trg Barcelone, Općina Novi Grad, obrušio manji dio lima sa krova zgrade. Obavještena je Općinska služba civilne zaštite Novi Grad, čija je ekipa izašla na teren da provjeri primljenu informaciju i preduzme neophodne mjere;

– Dana, 03.11.2023. godine u 14:10 sati,  od Policijske stanice Stari Grad primljena je informacija da se sa krova zgrade Srednje poljoprivredne škole obrušio manji dio lima. Odmah je obavještena Općinska služba civilne zaštite Stari Grad, čija je ekipa izašla na teren da procjeni stanje i eventualno preduzme neophodne mjere;

– Dana, 03.11.2013. godine u 16:54 sati,  od građanina je primljena informacija da u ulici Zlatarska, Općina Stari Grad, postoji mogućnost obrušavanja dijela lima, o čemu je obavještena Općinska služba civilne zaštite Stari Grad.

 Zeničko-dobojski kanton

Na području Zeničko-dobojskog kantona zbog udara jakog vjetra došlo je do oštećenja krovnih konstrukcija i izvaljivanja stabala  u općinama Zavidovići i Kakanj nakon čega su prouzrokovane materijalne štete na objektima.

Kanton 10

Općina Livno. U toku protekle noći područje grada Livna zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno tučom i kišom. Prema dostupnim informacijama nisu evidentirane materijalne štete.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Zbog jakog vjetra koji je zahvatio veći dio Kantona, došlo je do više kvarova  na dalekovodima i niskonaponskoj mreži. Većina kvarova je otklonjena, ali još uvijek bez napona su sljedeći dalekovodi: u gradu Bosanska Krupa dio 10 kv dv Jasenica, u općini Sanski Most dio 20 kV dv Dabar i u općini Bosanski Petrovac dio 20 kV dv Klenovac.

  

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR