Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 03./04.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 19:55 do 20:55 sati u ulici 511 Slavne bbr, gdje je gorio kontejner za otpad.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci vatrogasnog društva Bugojno imali su intervenciju  na gašenju požara u ulici Rostovska., gdje je gorio otpad na divljoj deponiji.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:35 do 09:45 sati na Planinici, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 12:56 do 14:35 sati na Bijelom Brijegu, gdje je gorio bor,

– od 18:11 do 18:25 sati na Rudniku, gdje je gorio otpad,

– od 18:26 do 19:40 sati u Fabrici duhana Mostar, gdje je gorio otpad,

– od 19:30 do 20:25 sati u Južnom logoru, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 15:55 do 16:30 sati, u Gabeli uz GP Umka, gdje je gorjelo stablo palme uz stambeni objekt.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu manju intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– u ul. Kozlovačke čete, gdje je gorjela šuma,

– u ul. Armije BiH, gdje je gorjela elektro instalacija u objektu,

– u ul. 2 Tuzlanske brigade, gdje je gorjela elektro instalacija u objektu.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na  gašenju požara u ulici Sarajevska, gdje je gorjelo putničko vozilo.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na  gašenju požara u ul. Mehmeda Ibrahimovića, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bilmišće, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

 

 

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR