Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 03./04.01.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je  intervencije na gašenju požara od 21:35 do 22:15 sati, na Bišću Polju, gdje je gorio otpad.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 09:40 do 10:10 sati, na Gornjoj Koloniji, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 4 požarne intervencije na gašenju sijena na otvorenom prostoru, dimnjaka na stambenom objektu, automobila i kontejnera sa otpadom.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci vatrogasnog društva Bugojno imali su intervenciju na gašenju požara do 16:00 do 16:15 sati, kod autobuske stanice, gdje je gorio otpad u kontejneru. Požar je ugašen.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 11:50 do 12:20 sati, u ulici Proleterska, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

Općina Velika Kladuša.Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 02:00 do 03:45 sati,u mjestu Gradina,gdje je gorjela kuća.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničke intervencije i to:

-od 09:10 do 10:30 sati, otvaranje vrata na kući.

– od 23:20 do 00:00 sati, saniranje mjesta prometne nezgode na Sretnicama.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničku intervenciju od 18:15 do 18:35 sati, u Adi, gdje je vršila obilazak gradske deponije sa otpadnim materijalom.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 59, što pokazuje da je zrak umjerene kvalitete, a na Ivan Sedlu 42, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Od sinoć je u prekidu dovod električne energije zbog kvara na dalekovodu na jednom dijelu Buturović Polja.

 

 

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR