Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 02./03.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            613 (pripremno stanje), jučer 636,

Bosanski Šamac………………………………            476 (normalno stanje),  jučer 490,

Orašje…………………………………………..            689 (pripremno stanje), jučer 708.

 

POŽARI 

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su šest manjih intervencija, i to: jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu na gašenju niskog rastinja na otvorenom prostoru, jednu na gašenju zapaljenog motora na vozilu, jednu na gašenju zapaljenog krova stambenog objekta, te dvije tehničke intervencije (asistencija MUP-u Kantona Sarajevo pri redovnom radu i otvaranje zaglavljenih vrata).

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio kontejner za otpad.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 20.14 do 20:45 sati na Gostovišću, gdje je gorio kontejner sa kabastim otpadom,

– od 00:58 do 01:20 sati na trgu Oslobođenja- preko puta lutrije, gdje je gorio kontejner.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 16:20 do 17:20 sati u Čitluk polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:30 do 19:20 sati na novom putu prema Međugorju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Požar koji je bio zahvatio veću površinu gradske deponije komunalnog otpada Šišeta, ugašen je angažovanjem kantonalnih i resursa drugih subjekata.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica općine Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u Ul. Fra Ivana Franje Jukića, gdje je gorio privredni objekat.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Plandište, gdje je gorjela trava.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 02.02.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Bukinje, Živinice, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 02.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Lukavac.

 

UKLANJANJE EKSPLODIRANIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Mostar i Tuzla timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, nastavila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionici rijeke  Donji Svilaj – Kadar (ukupno cca 22 km), pretražena je dionica Donji Svilaj – Prud, te dionica Brezovo Polje – Brčko. U potrazi su učestvovali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Tim za sonar u ranim jutarnjim satima vratio se u Sarajevo, okončao svoj rad i prikupljanje informacija putem sonara.

Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina.

Od 09:00 do 16:00 sati nastavljena potraga za nestalom osobom na rijeci Neretvi.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR