Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01./02.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            636 (pripremno stanje), jučer 654,

Bosanski Šamac………………………………            490 (normalno stanje),  jučer 511,

Orašje…………………………………………..            708 (pripremno stanje), jučer 730.

POŽARI 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u gradskoj zoni gdje je gorio otpad u kontejneru.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija: četiri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu na gašenju pomoćne prostorije u zgradi i dvije tehničke intervencije (jednu na otvaranju vrata stana i jednu na sapiranju platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo).

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u gradskoj zoni gdje je gorio dimnjak.

Zapadno-hercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Uzarići i Ljuti Dolac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Srednjo-bosanski kanton

 Općina Novi Travnik. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik imali su intervenciju na gašenju požara u poslovnoj zoni – poduzeće „Cimos“ Novi Travnik gdje je došlo do zapaljenja ventilatora. Intervencija trajalo od 01:35 do 04:15.  sati, požar je ugašen.

 Općina Travnik. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su intervenciju na gašenju požara u gradskom području, gdje je gorio otpad u kontejneru. Intervencija trajala od 6:45 do 7:15 sati, požar je ugašen.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara u blizini Velelab i na magistralnom putu M-17, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Struga i Stijena, gdje je gorio otpad i nisko rastinje.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Donje Polje, gdje je gorio dimnjak.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Banovinska bb, gdje je gorio dimnjak.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, Kvalitet zraka za dan 01.02.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Bukinje, Živinice, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 01.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Lukavac.

UKLANJANJE EKSPLODIRANIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Mostar i Tuzla timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 OSTALO

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, nastavila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionici rijeke  Donji Svilaj – Kadar (ukupno cca 22 km), pretražena je i dionica sa sonarom u dužini cca 500 metara nizvodno, od mjesta gdje je sonar predhonog dana radio. U potrazi su učestvovali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Tokom jučerašnjeg dana vršena je potraga za nestalom muškom osobom na rijeci Neretvi. Potraga nije dala rezultate.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR