Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 24.04.2022.godine, do 15:00 sati

ZEMLJOTRES

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema informacijama dežurnih službi u područjima pogođenim zemljotresom (Mostar, Čapljina i Stolac) jutros u 06:27 sati,  nije bilo ozlijeđenih osoba, kao ni novih većih materijalnih šteta.

 

Radi se na raščišćavanju terena i sanaciji šteta koje je prouzročio zemljotres od 23.04.2022. godine.

 

Uklonjeni su odroni sa kolnika, tako da su svi prometni pravci prohodni.

 

Građani i dalje prijavljuju oštećenja na krovištima i zidovima stambenih objekata.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR