Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 23.04.2022.godine, do 14:30 sati

ZEMLJOTRES

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar.                                                                                                                                           

 Prema informacijama dežurnih u policijskim, vatrogasnim i hitnim službama na području grada Mostara, kao ni u OC CZ Mostar danas do 14:00 sati nije bilo prijava od strane građana ili pravnih lica o nastalim štetama ili posljedicama noćašnjeg zemljotresa.

Grad Čapljina.                                                                                                                                        

Uslijed potresa na teritoriju grada nastupila je velika materijalna šteta na zgradama i obiteljskim objektima.                                                                                                                       

Trenutno se rade sanacije krovišta na Osnovnoj školi u Čapljini, tri stambene zgrade i završeno je rušenje dimnjaka i popravak crijepa na otprilike trideset kuća. Do sada je prijavljeno pedeset objekata za nužnu sanaciju krovišta. Prijavljene su štete u stanovima i nosivim zidovima pojedinih zgrada.

Angažirani su svi raspoloživi pripadnici PVP i ispomoć korpe iz JVP Metković.

Grad Stolac.

Tijekom jutra zaprimljeno je dvadeset prijava oštećenja stambenih objekata-obiteljskih kuća. Radi se o napuknuću zidova i probijanju kamenih gromada na zidovima kuća. Djelatnici DVD Stolac i Komunalno Stolac su na terenu, raščišćavaju žbuku i kamenje sa stambenih zgrada, takođe i dimnjake. Tijekom dana nije bilo prijava po pitanju povrijeđenih osoba u Domovima zdravlja Stolac.

 

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR