Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 18.04.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI 

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik

U ponedjeljak, 18.04.2022.god.na lokalitetu naselja  Ovčarevo, općina Travnik, došlo je do požara koji je tokom dana  poprimio veće razmjere. Prilikom gašenja požara, jedan vatrogasac je povrijeđen. Više informacija ćemo dostaviti naknadno.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR