Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.04.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 17.04.2022. godine.

 

Zapadnohercegovački kanton

Nemamo informacija o epidemiološkoj situaciji za dan 17.04.2022. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9658 osoba, od kojih je 4768 pozitivno (4606 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je 6 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 17.04.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 3 osobe na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nema novozaraženih. Zaključno sa 17.04.2022. godine, nema aktivno zaraženih osoba, oporavljeno je 3956 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:05 do 19:15 sati u ulici Mile Budaka, gdje je gorio otpad,

– od 22:40 do 23:10 sati u naselju Cim, gdje je gorio otpad.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:10 do19:00 sati iznad sela Bijela prema lokalitetu Kisera, gdje je  gorjela trava i bukova šuma.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 20:20 do 21:30 sati u mjestu Ćurija, gdje je gorjela krovna konstrukcija.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 18:33 do 20:10 sati u mjestu Golubovići, gdje je gorjela šuma.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Trnovac, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji Moluhe, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– dva gašenja otpada u kontejneru.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Crveno Brdo, gdje je gorio otpad.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Prusačka, gdje je gorio stambeni objekat.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu Lučan, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u mjestu Mile, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u naselju Lučani, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Modrinje, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Starposle, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Haljinići, gdje je gorjela pilana.

 

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 11 manjih intervencije i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, šest na gašenju zapaljenih dimnjaka, jednu na gašenju zapaljenih guma na otvorenom prostoru, jednu na gašenju plinske boce na otvorenom prostoru i jednu na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Bugojno imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Ćurčića Lug, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Općina Busovača: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Busovača imali su intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Milavice, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

 

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR