Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 11.11.2021.godine, do 18:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, kao i naredbama Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) u toku dana preduzete su slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica na ugroženim područjima:

  • Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom u toku dana izvršilo postavljanje i uvezivanje mostovskih skela oko stuba mosta, dizalica koja je osiguravala stub mosta je izmaknuta. U toku sutrašnjeg dana nastavit će se građevinski radovi na sanaciji stuba mosta koji se počeo urušavati.
  • Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo u toku dana je ugroženom stanovništvu na području Općine Trnovo u MZ Delijaš, podijelila 15 pakete hrane, osam paketa sa higijenskim potrepštinama i 15 deka. Planirano je da navedena Služba sutra ujutro od Katarske humanitarne organizacije preuzme 250 paketa hrane, 150 paketa sa higijenskim potrepštinama i 200 paketa vode, koje će se dijeliti općinama na osnovu njihove iskazane potrebe.
  • Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine koja je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, danas su bile angažovane na dezinskeciji stambenih objakata koji su bili poplavljeni (dezinfikovali su sedam obajaka u MZ Otes, četiri obajekta u MZ Vreoce, 15 objekata u MZ Butmir). Danas su također, ekipe navedene Službe izvršili terenski obilazak lokalnih vodovoda na području općina Ilijaš i Trnovo kojim su prisustvovali predstavnici JKP Vodostan Ilijaš i JKP Trnovo.

Od 5 lokalnih vodovoda na području Općine Ilijaš, dva su u funkciji (LV Dragoradi i LV Srednje), dok na preostala 3 (LV Čevljanivići, LV Nišići i LV u MZ Kamenica-Crna Rijeka) vodosnabdjevanje je obustavljeno i potrošačima je obezbijeđen alternativni vid vodosnabdjevanja u vidu cisterne koja se puni iz gradskog vodovoda koji je pod kontrolom JKP Vodostan Ilijaš. Uzorci na području Općine Ilijaš su uzeti iz mreže lokalnih vodovoda koji su u funkciji. Uzorkovana su 2 uzorka vode na mikrobiološke i 2 uzorka na fizičko-hemijski parametre.

Uzorci na području Općine Trnovo uzorkovani su iz mreže lokalnih vodovoda u MZ Šabići. Uzorkovana su 2 uzorka na mikrobiološke i 2 na fizičko-hemijske parametre.

Pored uzoraka koji su uzeti iz sistema gore navedenih lokalnih vodovoda, uzet je i uzorak iz sistema gradskog vodovoda iz zone izvorišta i rezervoara Jahorinska vrela. Uzet je 1 uzorak za analizu na mikrobiološke i 1 uzorak na fizičko-hemijske parametre.

Svi navedeni uzorci su transportovani do laboratorija Zavoda na dalju analizu.

  • Služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo sa ljudstvom i mehanizacijom je u toku dana bila angažovana na sanaciji kolovoza i odvozu kabastog otpada na deponiju iz ul. Barska bb, odvozu kabastog otpada na deponiju iz ul. Sastavci i Spomenik, na crpanju vode iz objekta i septičkih jama u ul. Osik br. 724. i 726., te na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ul. Trg Oteškog bataljona, Izeta Čomore i Ilirska.
  • 44. i 89. Od koordinatora iz Općine Ilidža obavješteno je  KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo da nema potrebe za njihovim angažovanjem u toku sutrašnjeg dana.
  • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:
  • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području općina Ilidža i Novi Grad (angažovana su bili jedan utovarivač, tri kamiona, jedan grejfer, dva MB kipera i jedan rolokiper);
  • mašinskom čišćenju i pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u naseljima Pejton i Butmir sa jednom mašinskom čistilicom i četiri cisterne (mašinski su očišćenje saobraćajnice u ul. 12. Mart, Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Josipa Slavenskog, Željeznička i Edhema Eke Džubura, Butmirska cesta – sporedne ulice koje su bile poplavljene Izeta Čomora, Gliše Jankovića, Nasihe Kapidžić-Hadžić, Mustafe Ice Voljevice, gazi Hasan paše).
  • Pripadnici službe zaštite i spašavanja Općine Novo Sarajevo danas su bili angažovani na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na području MZ Butmir. Sutra će biti angažovani na području MZ Otes.

 

Općina Ilidža. Općinski štab civilne zaštite  je u toku dana angažovao općinske organizovane snage zaštite i spašavanja na čišćenju, raščišćavanju i otklanjanju i saniranju posljedica na područjima MZ Otes koja su bila poplavljena. Nabavljene su vreće za pijesak koje se pune kao rezerva.  Aktivirana je Komisija za procjenu šteta Općine Ilidža, koja je formirala tri stručne pod komisije koje će sutra u skladu sa propisanim procedurama raditi na procjeni šteta na ugroženim područjima po zaprimljenim zahtjevima od građana. Također, je urađena preliminarna procjena štete i u toku je izrada zahtjeva za pomoć za hitne intervencije prema Kantonalnoj i Federalnoj upravi civilne zaštite.

Općina Novi Grad. U toku dana Općinski štab civilne zaštite u koordinaciji sa Štabom na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, kao i KJKP Rad koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na raščišćavanju i odvozu smeća iz privatnih i privrednih objekata na područjima koja su bila poplavljena, te dostavi isušivača i drugih potrepština stanovništvu na ugroženom području.

Općina Vogošća. U toku dana povjerenici civilne zaštite su bili angažovani na raščišćavanju terena koji je bio poplavljen. Komisija za procjenu šteta u toku dana je radila na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete uslijed poplava. Izvršeno je procjena štete na oko 90 %  objekata.

Povjerenici civilne zaštite Vogošća i pripadnici OO Crvenog križa Vogošća radili su sa podjelom paketa i čizama ugroženim građanima uslijed poplava.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021.god., Općinski štab civilne zaštite je angažovao šest građevinskih mašina (jedan skip, jedna KAT mašina 303 i dva kamiona, cisterna i VOMA) sa ljudstvom na otklanjanju i saniranju posljedica  od poplava (u MZ Srednje sanacija potoka i čišćenje propusta i postavljanje cijevi, u MZ Misoča čišćenje potoka i u MZ Luka sapiranje stadiona).

Općina Trnovo. U toku dana angažovano je pet građevinskim mašina sa ljudstvom na saniranju magistralnog puta M-18.1. na lokalitetu Gareža. Vršene su i aktivnosti na podijeli hrane i drugih potrepština ugroženom stanovništvu.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR