Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Grad Mostar za dan 26.12.2016. godine, do 12:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Izvještajem od operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara, a prema usmenim informacijama od dežurnog dispečera i zamjenika komandira PVJ/P Mostar, tokom jutra izvršen je obilazak i izviđanje svih požarišta na području Rujišta i Rabine (koji su prethodnih dana bili aktivni) te je utvrđeno da trenutno nema aktivnih požara a time niti potrebe za angažovanjem helikopterske jedinice OS BiH u gašenju požara na području Grada Mostara.

Također, i iz Šumarstva “Srednje Neretvanjsko” d.d. Mostar, a koji su također zahtjevom broj:136/16 od 23.12.2016. godine tražili hitnu intervenciju helikoptera OS BiH za gašenje požara na području Rujišta, su potvrdili da trenutno nema aktivnih požara kao niti potrebe za angažman helikoptera OS BiH.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE