Ronioci češke policije i FUCZ čistili Mostarsko jezero od NUS-a i municije

Tokom protekle dvije sedmice pripadnici Ronilačko-pirotehničkog tima češke policije (OSPČV) i Specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom FUCZ čistili su Mostarsko jezero od neeksplodiranih ubojnih sredstava i municije odbačene i zaostale iz rata. Podvodnim deminiranjem uz mješovite zarone ronilaca FUCZ i OSPČV i uz pomoć najmodernije opreme iz jezera je izvađeno 45 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, od čega 37 ručnih bombi te više od 100 komada razne municije koje je mostarski tim FUCZ za UES (uklanjanje eksplozivnih sredstava) preuzeo i uništio. Čišćenje Mostarskog jezera od NUS-a i municije biće nastavljeno jer je, uz druge vodene tokove, planirano u okviru misija u BiH za narednu godinu. Saradnja čeških i ronilaca FUCZ ostvarena je u okviru Memoranduma o razumijevanju koji su potpisali Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Češke Republike a odnosi se na deminiranje riječnih tokova u BiH.

U akciji čišćenja Mostarskog jezera, koja je trajala od 29. septembra do 13. oktobra, pripadnici Ronilačko-pirotehničkog tima Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike i pripadnici Specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) izviđali su, izvlačili i uništavali neeksplodirana ubojna sredstava i municiju odbačenu ili zaostalu iz rata.

Podvodnim deminiranjem uz mješovite zarone ronilaca FUCZ i OSPČV i uz pomoć najmodernije opreme iz jezera je izvađeno 45 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, od čega 37 ručnih bombi te više od 100 komada razne municije koje je mostarski tim za UES FUCZ preuzeo i uništio.

U okviru ove misije deminiranja angažirano je 20 pripadnika policije Češke Republike, 14 pripadnika Specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom FUCZ-a, zajedno s medicinskom i ostalom podrškom, Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ “Mostar” i tri pripadnika Ronilačkog tima Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS), dok se na poziv FUCZ-a, na jedan dan  uključila i Interventna spasilačka služba Mostar čiji su članovi pregledavali i označavali lokacije sa kojih se uklanjao NUS. Uključila se i lokalna zajednica pa je Ured za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar obezbijedio  potrebnu vodu za kamp i dva pokretna WC-a.

Nakon izviđanja koje je urađeno tokom prošle godine od mosta do brane utvrđeno je da ima dosta neeksplodiranih ubojnih sredstava, pa se pristupilo planu izrade projekta za uklanjanje sa češkim pripadnicima Ronilačko-pirotehničkog tima s kojima FUCZ sarađuje dugi niz godina i koji im pružaju veliku pomoć, kako u deminiranju vodenih tokova, tako i u obukama.

Timove su u petak 11. oktobra na lokaciji plaže u Raštanima, na kojoj je bio uspostavljen kamp, posjetili članovi delegacije Češke Republike, predvođene ambasadorom u BiH Jakubom Skalnikom i ministrom unutrašnjih poslova Janom Hamačekom, predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i direktor FUCZ Fahrudin Solak. Tokom posjete bh. i češke delegacije predstavljene su poduzete aktivnosti i učinci misije, a prisutni su, uz pomoć podvodnih kamera i dronova za podvodno snimanje, mogli vidjeti rad timova na podvodnom deminiranju. Nakon toga održan je sastanak na kome se govorilo o dosadašnjoj uspješnoj saradnji a potvrđena je i u budućem periodu. Direktor FUCZ Fahrudin Solak zahvalio se ministru Hamačeku za veliki doprinos čeških ronilaca u obuci timova FUCZ i deminiranju vodenih tokova u BiH i uručio mu plaketu sa grbom FUCZ.

Čišćenje Mostarskog jezera od NUS-a i municije biće nastavljeno jer je, uz druge vodene tokove, planirano u okviru misija u BiH za narednu godinu.

Saradnja čeških i domaćih ronilaca ostvarena je u okviru Memoranduma o razumijevanju koji su potpisali Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Češke Republike a odnosi se na deminiranje riječnih tokova u BiH.

U 2019. godini završena je prva misija koja je obuhvatila deminiranje rijeke Sane na području Novog Grada. Češki ronioci u BiH su prisutni od 2011. godine gdje su, zajedno sa pripadnicima FUCZ, do sada izvadili nekoliko tona različitog streljiva.

Kako je rečeno, češki timovi učestvovat će u ovakvim misijama sve dok BiH bude imala potrebu za takvim aktivnostima.