Na lokaciji Kula – Krčevine kod Busovače demineri FUCZ očistili 35.035 m2 sumnjive površine

Ovaj deminerski zadatak tehničkog izviđanja obavio je deminerski tim FUCZ “Busovača B”. Tokom izvođenja radova pronađene su dvije mine PMR-2A i tri NUS-a, i to ručna bomba ratne proizvodnje, RKZ M-72 (BST) i tromblonska mina trenutna ratne proizvodnje. Uklanjanje i uništavanje pronađenih sredstava obavio je tim FUCZ za uklanjanje eskplozivnih sredstava (UES) “Busovača”. Otklanjanjem minske opasnosti omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi lokalne puteve. Na ovom području timovi FUCZ i ranije su izvodili deminerske zadatke na više lokacija.

Na lokaciji Kula-Krčevine, 4,5 kilometra sjeveroistočno od Busovače, završen je deminerski zadatak tehničkog izviđanja na osnovu plana za 2019. godinu koji je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Busovača B”.

Površina predmetnog zadatka iznosila je 35.035 m2 i rađen je metodom tehničkog izviđanja, od čega je manuelno kroz radne staze urađeno  9.086  m2, uklanjanjem vegetacije  očišćeno je 25.749 m2 a čišćenjem oko uočenih mina 200 m2 sumnjive površine.

Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađene su dvije mine PMR-2A i tri NUS-a, i to ručna bomba ratne proizvodnje, RKZ M-72 (BST) i tromblonska mina trenutna ratne proizvodnje. Uklanjanje i uništavanje pronađenih sredstava obavio je tim FUCZ za uklanjanje eskplozivnih sredstava (UES) “Busovača”.

Deminirana lokacija koja se nalazi u blizini naselja Krčevine i Kula, prije rata se koristila za snabdijevanje ogrevnim drvetom i manjim dijelom za ispašu stoke. Pored nje prolazi lokalni put koji se intenzivno koristi kao putna komunukicija za prilaz naseljima, kao pristupni put do poligona za uništavanje NUS-a koji koristi CZ Busovača ali i kao protupožarni put.

Za vrijeme rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemlja se nije koristila, nije bilo zapisa o postojanju minskih polja, ali su postojali određeni tragovi i informacije koji su upućivali na moguću minsku opasnost.

Otklanjanjem ove minske opasnosti omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi lokalne puteve.

Na ovom području timovi FUCZ i ranije su izvodili deminerske zadatke na više lokacija.