Pripadnik FUCZ uspješno završio obuku helikopterskog spašavanja u bazi EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva

Kombinirana obuka imala je teoretski i praktični dio koji je obuhvatao pripremu unesrećenog za helikoptersku evakuaciju pomoću triangla i helikopterske vreće, pripremu mjesta za slijetanje helikoptera, signalizaciju pilotu na mjestu slijetanja, unošenje i iznošenje unesrećenog iz helikoptera, te evakuaciju upotrebom vitla na helikopteru EUFOR-a tipa “Allouette 3”. Ova obuka na helikopteru za potragu i spašavanje izvedena je kako bi se harmonizirale procedure raznih aktera sa procedurama EUFOR-a i uspostavio sistem helikopterskog spašavanja koji se može aktivirati kada to bude potrebno.

Pripadnik Federalne uprave civilne zaštite uspješno je završio obuku helikopterskog spašavanja koju su 15. i 16. oktobra 2018. godine u idealnim uslovima u bazi Butmir kod Sarajeva proveli pripadnici Austrijskih zračnih snaga u sastavu EUFOR-a.

Kombinirana obuka, koju su također pohađali i propadnici gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo i Ilidža, prvo je obuhvatila teoretski dio koji je uključio sesiju interaktivnog učenja i podučavanja i razgovor o gorskom spašavanju, a nakon toga su ekipe provjerile koliko je njihova oprema kompatibilna sa opremom drugih ekipa.

Praktična obuka obuhvatala je pripremu unesrećenog za helikoptersku evakuaciju pomoću triangla i helikopterske vreće, pripremu mjesta za slijetanje helikoptera, signalizaciju pilotu na mjestu slijetanja, unošenje i iznošenje unesrećenog iz helikoptera, te evakuaciju upotrebom vitla na helikopteru EUFOR-a tipa “Allouette 3”.

Ova obuka na helikopteru za potragu i spašavanje EUFOR-a izvedena je kako bi se harmonizirale procedure raznih aktera sa procedurama EUFOR-a i uspostavio sistem helikopterskog spašavanja koji se može aktivirati kada to bude potrebno.

Nakon uspješno završene obuke svim polaznicima uručeni su certifikati.