Pripadnik FUCZ u Ruskoj Federaciji završio obuku “Sigurnost pri kontaktu sa eksplozivnim sredstvima i materijama”

Tokom obuke polaznici su imali teorijsku i praktičnu nastavu koja se odnosila na stvaranje sigurnosnih pretpostavki i sigurnog radnog okruženja prilikom pretrage terena kontaminiranog eksplozivnim sredstvima, uklanjanja, neutralizacije i trasporta eksplozivnih sredstava, te njihovog uništenja. Obuka je održana na Akademiji civilne zaštite, te u centru za obuku Noginsk Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije.

Pripadnik Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civine zaštite (FUCZ), od 16. do 29.09.2019. godine na Akademiji civilne zaštite Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije pohađao je obuku na temu “Sigurnost pri kontaktu sa eksplozivnim sredstvima i materijama”.

Obuka za pripadnike službi civilne zaštite iz Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su angažovani na poslovima zaštite od eksplozivnih sredstava, realizovana je u organizaciji Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša.

Tokom dvosedmične obuke polaznici su imali teorijsku i praktičnu nastavu koja se odnosila na stvaranje sigurnosnih pretpostavki i sigurnog radnog okruženja prilikom pretrage terena kontaminiranog eksplozivnim sredstvima, uklanjanja, neutralizacije i trasporta eksplozivnih sredstava, te njihovog uništenja.

Obuka je održana na Akademiji civilne zaštite, te u centru za obuku Noginsk Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije. Nastavu su držali visoki oficiri Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije, predavači na Katedri za zaštitu građanstva od prijetnje eksplozivnim sredstvima.