Pripadnicima FUCZ u Sarajevu uručeni certifiakti za uspješno završene obuke za medicinsku i potragu i spašavanje u zimskim uslovima

Na ovim obukama osim uposlenika FUCZ, pripadnika spasilačkih timova i medicinara, učešće su uzeli i članovi UDM-a, PVJ Novi Grad, GSS-a Novi Grad Sarajevo, GSS-a Ilidža i GSS-a Trebević koji je u osnivanju, te po šest edukatora AID-a i ANSAR-a. Spasioci FUCZ su sa spasiocima iz Gorskih službi spašavanja radili kao jedan tim, a dosadašnja iskustva govore da je ovo dobar način vježbe jer kod stvarnih potraga i nesreća timovi u većini slučajeva rade zajedno, pa je dobro da se ljudi upoznaju i razmijene iskustva.

Uz vrhunske instruktore zajednička ocjena je da su ove posljednje obuke bile vrlo kvalitetne i zahtjevne i da su se pokazale izuzetno dobrim za sve polaznike koji su imali priliku da usvoje nova znanja i vještine koje će im biti od velike koristi u poslu koji obavljaju.

Jučer su u Sarajevu na svečanoj ceremoniji uručeni su certifikati za 58 polaznika obuke “Medicinska potraga i spašavanje” i “Potraga i spašavanje u zimskim uslovima” koje su realizirane u organizaciji Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA).

Ovoj ceremoniji prisustvovali su ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i koordinator Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) u BiH Omer Faruk Alimci sa saradnicima kojisu se i obratili prisutnim.

U okviru Programa za unapređenje kapaciteta urgentne medicine (ATKAP), ovu petodnevnu obuku TIKA je provela u cilju razvijanja ljudskih kapaciteta iz oblasti potrage i spašavanja i u saradnji sa Asocijacijom međunarodnih doktora (AID), Službom za potragu i spašavanje iz Ankare (ANSAR) u BiH, Federalnom upravom civilne zaštite (FUCZ), Udruženjem doktora medicine (UDM) i Gorskom službom spašavanja Novi Grad Sarajevo (GSSNG).

Na ovim obukama osim uposlenika FUCZ, pripadnika spasilačkih timova i medicinara, učešće su uzeli i članovi UDM-a, PVJ Novi Grad, GSS-a Novi Grad Sarajevo, GSS-a Ilidža i GSS-a Trebević koji je u osnivanju, te po šest edukatora AID-a i ANSAR-a. Spasioci FUCZ su sa spasiocima iz Gorskih službi spašavanja radili kao jedan tim, a dosadašnja iskustva govore da je ovo dobar način vježbe jer kod stvarnih potraga i nesreća timovi u većini slučajeva rade zajedno, pa je dobro da se ljudi upoznaju i razmijene iskustva.

U sklopu obuke medicinske potrage i spašavanja polaznici su, između ostalih tema, teoretski i praktično upoznati sa onima koje obrađuju sigurnost i instrukcije na mjestu ruševine, osnovne tehnike nošenja povrijeđenog i alternativni imobilizatori, epidemiologiju nepogoda, psihološki stres kod nepogoda i upravljanje konfliktom, održavanje života u nepogodama i vanrednim situacijama, venski put – kontrola krvarenja, osnove hemijsko-biološke radijacije i nuklearnih materijala, šok i algoritam liječenja, trijaža i upravljanje na licu mjesta, multipla trauma – traumatske povrede glave, kičme i kičmene moždine…

Program obuke pronalaska i spašavanja u zimskim uslovima obuhvatao je civilno upravljanje sistemom pronalaska i spašavanja, znanje o prvoj pomoći u zimskim uslovima, stvaranje glavnih bezbjedonosnih tačaka, tehnike spašavanja (spuštanje, povlačenje, sistem, kolotura, pravljenje visećeg mosta), skloništa za hitne slučajeve, hodanje po snijegu, tehnike za obilježavanja tragova i tehnike hodanja, tehnike zaustavljanja cepinom prilikom pada na snijegu (ledu), znanje o navigaciji (GPS, kompas i karta), itd.

Na kraju ove obuke na Igmanu je održana zajednička pokazna vježba na kojoj su učesnici prezentirali stečena teoretska i praktična znanja iz oblasti potrage i spašavanja te pokazali spremnost za brzo djelovanje u hitnim i slučajevima prirodnih katastrofa, što je odlučujuće za spašavanje ljudskih života.

Inače, ovo je nastavak saradnje koju FUCZ već godinu dana provodi sa predstavnicima TIKA-e. Do sada su medicinski tehničari FUCZ prošli dva ciklusa medicinske edukacije na obučavanju i uvježbavanju tehnika u spašavanju građana iz teških situacija i prirodnih nesreća.

Uz vrhunske instruktore zajednička ocjena je da su ove posljednje obuke bile vrlo kvalitetne i zahtjevne i da su se pokazale izuzetno dobrim za sve polaznike koji su imali priliku da usvoje mnoga nova znanja i vještine koje će im biti od velike koristi u poslu koji obavljaju.

TIKA već godinama provodi brojne projekte u Bosni i Hercegovini, posebno u oblasti zdravstva i obrazovanja, a sa predstavnicima FUCZ dogovorili su i nastavak saradnje koja će se proširivati i na lokalnu zajednicu, kao i za spasilačke timove.