Pripadnici FUCZ učestvovali na terenskoj vježbi odgovora na požare otvorenog prostora pod nazivom “NICS Mostar 2021”

Cilj vježbe je bio uvježbavanje administrativnih, terenskih i komunikacijskih procedura u situaciji odgovora na kompleksnu nesreću u kojoj je angažovano više institucija sa različitih nivoa vlasti u BiH sa naglaskom na dijeljenje informacija putem NICS platforme, posebnog NATO-ovog NICS softvera – Komandni sistem za incidente sljedeće generacije (Next Generation Incident Command System) koji osigurava svjesnost o situaciji na terenu za službe koje prve reaguju i u stanju je spajati brojne geografske informacione sisteme i odmah integrisati subjekte na licu mjesta sa onim na višim razinama odlučivanja. Tokom vježbe, u kojoj je učestvovalo 186 učesnika, pripadnika službi zaštite i spašavanja, raspoređenih u 22 tima i sa četiri letjelice, simulirano je gašenje šumskog požara u koordinaciji kopnenih i zračnih snaga, helikoptersko prebacivanje tima za gašenje otvorenog prostora, potraga za nestalim planinarima i medicinska evakuacija. Pored pripadnika FUCZ, na vježbi su učestvovali pripadnici Ministarstva sigurnosti BiH, 2. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga BiH, 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, Republičke uprave civilne zaštite, Javne sigurnosti Brčko distrikta BiH, Kantonalne uprave civilne zaštite HNK, Crvenog križa/krsta FBiH i Vatrogasne jedinice sa područja HNK-a.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na području Mostara i Istočnog Mostara od 27. do 29. septembra 2021. godine održana je terenska vježba odgovora na požare otvorenog prostora na više lokacija pod nazivom “NICS Mostar 2021”.

Vježba je održana na lokacijama Planinica, Brkanovo brdo, Rujište i Zijemlje. Cilj vježbe je bio uvježbavanje administrativnih, terenskih i komunikacijskih procedura u situaciji odgovora na kompleksnu nesreću u kojoj je angažovano više institucija sa različitih nivoa vlasti u BiH sa naglaskom na dijeljenje informacija putem NICS platforme. Tokom vježbe, u kojoj je učestvovalo 186 učesnika pripadnika službi zaštite i spašavanja, raspoređenih u 22 tima i sa četiri letjelice, simulirano je gašenje šumskog požara u koordinaciji kopnenih i zračnih snaga, helikoptersko prebacivanje tima za gašenje otvorenog prostora, potraga za nestalim planinarima i medicinska evakuacija.

Riječ je o vježbi u kojoj se koristio poseban NATO-ov NICS softver – Komandni sistem za incidente sljedeće generacije (Next Generation Incident Command System) koji osigurava svjesnost o situaciji na terenu za službe koje prve reaguju i u stanju je spajati brojne geografske informacione sisteme i odmah integrisati subjekte na licu mjesta sa onim na višim razinama odlučivanja.

Na vježbi su učestvovali pripadnici Ministarstava sigurnosti BiH, 2. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga BiH, 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite, Javne sigurnosti Brčko distrikta BiH, Kantonalne uprave civilne zaštite HNK, Crvenog križa/krsta FBiH i Vatrogasne jedinice sa područja HNK-a.

Završnici vježbe prisustvovali su američki ambasador u BiH, Erik Nelson, komandant NATO štaba u BiH, Erik Folkeštad, ministar sigurnosti BiH, Selmo Cikotić te brojne druge zvanice i predstavnici struktura koje su učestvovale u ovom procesu.