Pripadnici FUCZ na Sajmu znanja o smanjenju rizika od katastrofa koji je održan u Sarajevu

Pored toga što je doprinijela uspješnoj organizaciji (ustupila, transportovala i postavila šatore za učesnike Sajma), Federalna uprava civilne zaštite se kao učesnik Sajma predstavila u okviru informativnog štanda Projektom mreže volontera u sistemu zaštite i spašavanja u FBiH i u interaktivnom dijelu kroz pokazne/edukativne vježbe za građane koje su obuhvatale podizanje svijesti o opasnosti od mina, uklanjanje NUS-a, rad  sa psima u deminiranju i potragama za nestalim osobama, izlaganje opreme timova za spašavanje kao npr. korištenje dronova u slučaju katastrofa i pri operacijama deminiranja, mapiranje pri operacijama spašavanja itd.

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa (IDDR), na Trgu ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, 13. oktobra 2016. godine, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, organizirali su Sajam znanja o smanjenju rizika od katastrofa na kojem  se predstavio veći broj institucija i organizacija u cilju podizanja svijesti o preventivnom upravljanju rizikom, predstavljanju tekućih inicijativa i dostignuća u oblasti smanjenja rizika i jačanja međuresorne saradnje među ključnim institucijama i organizacijama u BiH.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa za Bosnu i Hercegovinu bila je “Doživjeti i ispričati“  (“Live to Tell“) sa naglaskom na pokretanje kampanje “Sendai sedam” i podizanje svijesti o značaju  smanjenja rizika od katastrofa kao pristupa koji spašava život.

Na sajmu se predstavilo 20 institucija vlasti, međunarodnih organizacija, akademska zajednica i nevladin sektor i posjetiocima podijelili nove proizvode znanja o smanjenju rizika od katastrofa, organizirali su interaktivne radionice na temu smanjenja rizika od katastrofa i vježbe spremnosti za katastrofe za opću javnost.

Glavni cilj sajma bio je podizanje svijesti, širenje znanja o smanjenju rizika od katastrofa, predstavljanje tekućih projekata/inicijativa, te napretka raznih aktera u oblasti smanjenja rizika u BiH u odnosu na Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015.–2030.

Pored toga što je doprinijela uspješnoj organizaciji (ustupila, transportovala i postavila šatore za učesnike Sajma), Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) se kao učesnik Sajma predstavila u okviru informativnog štanda Projektom mreže volontera u sistemu zaštite i spašavanja u FBiH i u interaktivnom dijelu kroz pokazne/edukativne vježbe za građane koje su obuhvatale podizanje svijesti o opasnosti od mina, uklanjanje NUS-a, rad  sa psima u deminiranju i potragama za nestalim osobama, izlaganje opreme timova za spašavanje kao npr. korištenje dronova u slučaju katastrofa i pri operacijama deminiranja, mapiranje pri operacijama spašavanja itd.

Pripadnici FUCZ demonstrirali su visok stepen profesionalnosti i umješnosti na planu djelovanja u specifičnim situacijama.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa je prvi put obilježen 1989. godine, nakon poziva Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da taj dan bude jedan od načina promoviranja globalne kulture smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i sprječavanje nastanka katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost.