Pripadnica FUCZ učestvovala na Prvom hrvatskom ronilačkom kongresu

Cilj ovog kongresa bila je promocija ronjenja kroz okupljanje struke, između ostalog i službi spašavanja te obrada različitih relevantnih tema vezanih uz ronjenje.
S obzirom da je kongres bio međunarodnog karaktera stručni žiri je uvrstio i rad medicinarke Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na temu “Uloga medicinske sestre/tehničara u psihološkoj  i medicinskoj podršci roniocima-deminerima”. U samoj temi, pored prezentacije rada jedinice za spašavanje pod vodom FUCZ, članica medicinsko-deminerskog tima FUCZ prezentirala je aktivnosti na terenu u slučajevima kada se radi podvodno deminiranje te je kao primjere koristila deminiranja iz 2018. godine na lokaciji Kop-Šićki Tuzla, zatim Crno jezero u Bihaću te Vojno – Mostar. Na ovom kongresu, sa više od četiri stotine sudionika, mogla su se čuti izlaganja eminentnih stručnjaka iz oblasti podvodne i hiperbarične medicine koji su uz primjere iznijeli brojne bitne slučajeve koji su mogući na terenu te kako ih riješiti a izlaganje predstavnice FUCZ ocijenjeno je kao veoma stručno i korisno.  Ovakvi skupovi su veoma važni jer se mogu čuti primjeri dobre prakse i kvalitetnog načina rada koji može doprinijeti u boljem radu ronilaca FUCZ.

Na poziv Agencije za promociju ronjenja u Hrvatskoj u saradnji sa KBC Rijeka, Zavodom za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, SCUBAlife i RK HRVI Nemo-Adriatic, pripadnica medicinsko-deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovala je na Prvom hrvatskom ronilačkom kongresu.

Kongres je održan 21. i 22. februara na Velesajmu Zagreb u sklopu Nautičkog sajma čime su organizatori spojili više tema u okviru jedne oblasti.

S obzirom da je kongres bio međunarodnog karaktera stručni žiri je uvrstio i rad pripadnice FUCZ na temu “Uloga medicinske sestre/tehničara u psihološkoj  i medicinskoj podršci roniocima-deminerima”. U samoj temi, pored prezentacije rada jedinice za spašavanje pod vodome FUCZ, članica medicinsko-deminerskog tima FUCZ prezentirala je aktivnosti na terenu u slučajevima kada se radi podvodno deminiranje te je kao primjere koristila deminiranja iz 2018. godine na lokaciji Kop-Šićki Tuzla, zatim Crno jezero u Bihaću te Vojno- Mostar.

Na ovom kongresu bila su zapažena izlaganja eminentnih stručnjaka iz oblasti podvodne i hiperbarične medicine koji su uz primjere iznijeli brojne bitne slučajeve koji su mogući na terenu te kako ih riješiti a izlaganje predstavnice FUCZ ocijenjeno je kao veoma stručno i korisno. Bilo je govora i o upotrebi DAN osiguranja i zakonske regulative koje su važeće i za bh. ronioce te adekvatan način upotrebe ovog osiguranja  u okviru zakonske regulative. Uz pomoć organizatora predstavnica FUCZ je imala priliku obići Nautički sajam i vidjeti opremu koju koriste ronioci te brodove i čamce koji se koriste za spašavanja na vodi i pod vodom. Na kongresu su bili prisutni i predstavnici barokomora, a kroz niz predavanja u cjelini od udesa do rehabilitacije, renomirana imena iz područja medicine, svojim su primjerima pokazali, kako u što kraćem roku pomoći unesrećenom, ako do nesreće dođe

Pored predstavnice FUCZ, odnosno Bosne i Hercegovine, na ovom kongresu su bili i predstavnici Civilne zaštite Hrvatske i Slovenije koji su iznijeli principe njihovog djelovanja i načina rada.

Ovakvi skupovi su veoma važni jer se mogu čuti primjeri