Predstavnik FUCZ u Sloveniji završio obuku u gašenju i spašavanju lica i objekata u zatvorenim prostorima na visokim temperaturama

Obuka je bila podijeljena na dva dijela, teoretski dio koji je sačinjavao upoznavanje sa opremom, zaštitnim materijalima, vrstama požara i zapaljivim materijama, kao i metodama gašenja u datim uslovima. Drugi dio obuke bilo je gašenje požara na poligonima koji su bili sastavljeni od više radnih stanica gdje su se grupe učesnika smjenjivale ponavljajući svaku stanicu po dva puta. Tim iskusnih profesionalaca potrudio se da niko od učesnika ne bude povrijeđen i da budu zadovoljeni svi standardi o sigurnosti s obzirom da su se vježbe izvodile u realnim uslovima na  temperaturama preko 500 stepeni. 

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sloveniji je uspješno završio osnovnu obuku u gašenju i spašavanju lica i objekata u zatvorenim prostorima na visokim temperaturama. Obuka je održana od 22. do 27. septembra 2019. godine u mjestu Ig u Centru za spašavanje od nesreća u okviru saradnje uprave za civilnu zaštitu i smanjenje katastrofa Ministarstva odbrane Slovenije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Obuka je bila podijeljena na dva dijela, teoretski dio koji je sačinjavao upoznavanje sa opremom, zaštitnim materijalima, vrstama požara i zapaljivim materijama, kao i metodama gašenja u datim uslovima. Drugi dio obuke bilo je gašenje požara na poligonima koji su bili sastavljeni od više radnih stanica gdje su se grupe učesnika smjenjivale ponavljajući svaku stanicu po dva puta.

Tim iskusnih profesionalaca, koji su provodili obuku, potrudio se da niko od učesnika ne bude povrijeđen i da budu zadovoljeni svi sigurnosni standardi obzirom da su se vježbe izvodile u realnim uslovima na  temperaturama preko 500 stepeni.

Nakon završetka obuke dodijeljeni su certifikati svim učesnicima uz ocjenu o izuzetno dobro odrađenom poslu, sa željom organizatora i učesnika za daljom saradnjom i nastavkom obuka ovog tipa.