Predstavnik FUCZ u Japanu završio obuku u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama”

Obuka u Japanu se sastojala od svakodnevnih predavanja, radionica, diskusija i obilaska određenih lokacija i institucija u Japanu. Predavanja su izvođena od strane renomiranih profesora i stručnjaka u oblasti zaštite i spašavanja te su učesnicima pružena saznanja o načinima upravljanja u vanrednim situacijama – katastrofama u Japanu. Posebno je naglašena važnost prevencije kao najbitnijeg faktora za smanjenje rizika od katastrofa. Predstavljen je opšti pregled mjera Vlade Japana za smanjenje rizika od katastofa i načini upravljanja u vanrednim situacijama sa posebnim osvrtom na poplave, klizišta i potrese, te načini izrade mapa rizika za poplavom ugrožena područja. Tokom obuke izvođene su praktične vježbe izrade vremenskog okvira odgovora na katastrofe. Izučavane su metode jačanja svijesti kod stanovništva na provođenju mjera samozaštite, te načini modeliranja podataka u cilju stvaranja što realnije predikcije događaja. Ovaj projekat ima za cilj da unaprijedi kapacitete za upravljanje rizicima od katastrofa te razmjenu znanja i odgovarajuće obuke za institucije u Bosni i Hercegovini i Srbiji u oblasti zaštite i spašavanja, te da se poboljša nivo bezbjednosti stanovnika Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja regiona u vanrednim situacijama.

U organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), od 02. do 22.02.2020. godine u Japanu je održana obuka u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama” (Capacity Building for Emergency Management).

Na obuci koja je provođena u JICA centrima Tokio i Kobe, Bosna i Hercegovina je imala šest predstavnika, i to iz Ministarstva sigurnosti BiH,  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog hidrometerološkog zavoda, JU Vode Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite.

Obuka se sastojala od svakodnevnih predavanja, radionica, diskusija i obilaska određenih lokacija i institucija u Japanu. Predavanja su izvođena od strane renomiranih profesora i stručnjaka u oblastima zaštite i spašavanja te su učesnicima pružena saznanja o načinima upravljanja u vanrednim situacijama – katastrofama u Japanu. Posebno je naglašena važnost prevencije kao najbitnijeg faktora za smanjenje rizika od katastrofa. Predstavljen je opšti pregled mjera Vlade Japana za smanjenje rizika od katastofa i načini upravljanja u vanrednim situacijama sa posebnim osvrtom na poplave, klizišta i potrese, te načini izrade mapa rizika za poplavom ugrožena područja. Tokom obuke izvođene su praktične vježbe izrade vremenskog okvira odgovora na katastrofe. Izučavane su metode jačanja svijesti kod stanovništva na provođenju mjera samozaštite, te načini modeliranja podataka u cilju stvaranja što realnije predikcije događaja.

Na kraju su prezentirani akcioni planovi u slučaju poplava i obavljena evaluacija obuke od strane učesnika i organizatora.

Ovaj projekat ima za cilj da unaprijedi kapacitete za upravljanje rizicima od katastrofa te razmjenu znanja i odgovarajuće obuke za institucije u BiH i Srbiji u oblasti zaštite i spašavanja, te da se poboljša nivo bezbjednosti stanovnika BiH, Srbije i drugih zemalja regiona u vanrednim situacijama. Inače, Japan je zemlja koja je u odnosu na prirodne katastrofe (prirodne nepogode) u 2018. godini na prvom mjestu prema broju žrtava i veličini materijalne štete, dok je Bosna i Hercegovina na 129. mjestu.

Vlada Japana je još 2016. godine pokrenula ovaj projekat na inicijativu Ministarstva sigurnosti BiH nakon katastrofalnih poplava 2014. godine kroz koji je za BiH i Srbiju predviđen ciklus studijskih posjeta Japanu.