Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.02.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to zapaljenog dimnjaka u naselju Ledenice Donje te gašenje požara na pomoćnom objektu (štala), u naselju Krčevina.

Općina Kalesija. Vatrogasana jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, u naselju Gojčin.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, na stambenom objektu, u ul.Željeznička.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna brigada Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je pet manjih intervencija (dvije na gašenju požara i tri tehničke).

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, u ul. 17. Viteške krajiške brigade.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina: Konjic, Kalesija i grad Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 4 eksplozivna sredstva i 250 komada municije.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

 

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE