Predstavnici FUCZ učestvovali u radionici u okviru programa Civilno-vojne pripravnosti u vanrednim situacijama

Cilj radionice bio je uspostavljanje što boljeg dijaloga i povećanje stepena koordinacije između institucija i organizacija, te razmjena iskustva iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama kako bi se unaprijedio odgovor u prirodnim i drugim nesrećama. Navedena radionica predstavlja nastavak ranije realizovanih aktivnosti koje su se odvijale u okviru civilno-vojne pripravnosti i procjena spremnosti BiH na odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća koje su realizovane u koordinaciji sa predstavnicima Ekspertnog tima iz SAD – Inžinjerijskog korpusa Američke vojske (USACE) i Inicijative CMEP, Nacionalne garde države Maryland i Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland.

U skladu sa programom bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država a u okviru realizacije Programa Civilno-vojne spremnosti upravljanja vanrednim situacijama (Civil-Military Emergency Preparedness–CMEP) i državnog programa za obuku, u sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu od 23. do 26.9.2019. godine održana je  4. radionica u oblasti civilno-vojne pripravnosti i unapređenja spremnosti u vanrednim situacijama.

Pored nekoliko tema koje su obrađene u okviru radionice, kao što su GIS i upravljanje podacima, krizne komunikacije, organiziranje Tima za planiranje vježbe…, najvažniji dio ove radionice posvećen je izradi i finaliziranju Priručnika za planiranje, izvedbu i evakuaciju vježbi u oblasti zaštite i spašavanja sa listom pojmova koji će se koristiti za planiranje, izvedbu i evaluaciju komandno-štabne vježbe koja će se u Bosni i Hercegovini održati u septembru 2020. godine.

Na ovoj radionici, koja je održana u  organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva odbrane (MO BiH) i u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH, pored pripadnika FUCZ, učestvovali su i predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, FMUP-a, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog hidromoteorološkog zavoda, Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH i ekspertni tim iz SAD – Inžinjerijski korpus Američke Vojske (USACE), Inicijativa CMEP, Nacionalna garda države Maryland i Agencija za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland.

Cilj radionice bio je uspostavljanje što boljeg dijaloga i povećanje stepena koordinacije između institucija, te razmjena iskustva iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama kako bi se unaprijedio odgovor u prirodnim i drugim nesrećama. Navedena radionica predstavlja nastavak ranije realizovanih aktivnosti koje su se odvijale u okviru civilno-vojne pripravnosti i procjena spremnosti BiH na odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća koje su realizovane u koordinaciji sa predstavnicima Ekspertnog tima iz SAD – Inžinjerijskog korpusa Američke vojske (USACE) i Inicijative CMEP, Nacionalne garde države Maryland i Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland.

Naredna radionica je nastavak navedenih aktivnosti a planirana je u decembru 2019. godine, što će istovremeno biti i specifikacijska konferencija za navedenu komandno-štabnu vježbu.

Organizatori radionice su naglasili važnost učešća predstavnika FUCZ i pohvalili njihov visok nivo  znanja i spremnosti u reagovanju na prirodne i druge nesreće.

Na kraju radionice učesnicima su uručeni certifikati.