Predstavnici FUCZ u Tuzli učestvovali na konferenciji o geoinformacionim sistemima i prostornim bazama podataka

Cilj i namjera ove konferencije bilo je okupljanje korisnika i zainteresovanih za geoinformacione sisteme i prostorne baze podataka kao i da približi GIS tehnologije širem krugu zainteresovanih te podijeli novosti iz ove oblasti. Pored teorijskog dijela predavanja u okviru konferencije su realizovana dva demo centra, i to za opremu – GPS mobilni i profesionalni uređaji, te UAV (u krugu hotela) i za softverska rješenja – GAUSS i partneri (u holu hotela).

U tuzlanskom hotelu “Mellain” 10.05.2018. godine održana je jednodnevna konferencija pod nazivom “Lokacijska inteligencija” koju je organizovala kompanija “GAUSS”, jedna od prvih koja je prihvatila ulogu promocije i razvoja GIS (Geoinformacioni sistemi) tržišta u Bosni i Hercegovini pa i u regiji.

Cilj i namjera ove konferencije bilo je okupljanje korisnika i zainteresovanih za geoinformacione sisteme i prostorne baze podataka kao i da približi GIS tehnologije širem krugu zainteresovanih te podijeli novosti iz ove oblasti. Konferencija je bila prilika i za međusobno druženje i razmjenu iskustava u izgradnji i korištenju geoinformacionih sistema.

Na konferenciji učešće su uzeli poznati svjetski vendori (prodavači, isporučioci opreme): Pitney Bowes Software, Oracle, Microsoft, Trimble Instruments (Spectra Precision) i SatLab.

Pored teorijskog dijela predavanja u okviru konferencije su realizovana dva demo centra, i to za opremu – GPS mobilni i profesionalni uređaji, te UAV (u krugu hotela) i
za softverska rješenja – GAUSS i partneri (u holu hotela).

Na konferenciji je bilo preko 70 učesnika, od kojih dva iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Pored GAUSS-a, prezentacije su držati stručnjaci i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavoda za urbanizam grada Tuzla, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Pitney Bowes Software, Oracle, Microsoft, Trimble i SatLab.

Prezentovane su sljedeće tematske oblasti: “GAUSS i Lokacijska inteligencija”, “Lokacijska inteligencija u BiH”, “Pitney Bowes New Generation of LI Solutions” , “Budućnost GIS-a: Cloud ili on-premise – izbor je Vaš”,“Microsof Azure: Siguran Cloud za sve”, “Aktuelni projekti i aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove”, “Prostorno planiranje u Sarajevskom kantonu”, “Modern handheld mobile solutions for quick precise positioning” i “Tehnologije i podaci za LI”.