Na lokalitetu Novi Grad – Potop u općini Odžak deminirano 106.590 kvadratnih metara sumnjive površine

Zadatak su,  pored deminerskog tima FUCZ – “Orašje B”, obavili  “Žepče B” tim, mašinski tim sa mašinom PT300, PLANT i POEK tim. Pronađene su tri mine (mina PMR-2A, MRUD i upaljač UPMAH-3) i tri komada NUS-a (ručna bomba, trenutni tromblon i RRB 90 mm). Južna granica rizičnog područja u dužini od 350 metara naslanjala se na kolski put koji vodi u okolna poljoprivredna zemljišta pa je deminiranjem ove lokacije otklonjena opasnost za kretanje mješatana i znatno proširena površina za obrađivanje. Očišćena su i tri stambena objekta, omogućena njihova obnova a time i dodatni povratak u ovu lokalnu zajednicu. Jednim dijelom kroz rizičnu površinu protezala se šuma pa je ubuduće mještanima olakšano pribavljanje ogrevnog drveta.

Na lokaciji “Novi Grad – Potop” , 8 km sjeverno od Odžaka, deminirano je, odnosno očišćeno 106.590 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku, pored deminerskog tima FUCZ – “Orašje B”, radio je i “Žepče B” tim, mašinski tim sa mašinom PT300, PLANT tim i POEK tim.

Od ukupne površine zadatka (106.590 m²) tehnički je izviđeno manuelnom metodom, 20.390 m2 sumnjive površine, mašinski je očišćeno 83.800 m2, oko pronađenih mina 300 m2 površine a 2.100 m2 očišćeno je pristupnog puta i objekata. Pronađene su tri mine (mina PMR-2A, MRUD i upaljač UPMAH-3) i tri komada NUS-a (ručna bomba, trenutni tromblon i RRB 90 mm).

Radove na ovoj lokaciji dodatno su otežavali vremenski uslovi i lateralni odvodni kanali pa se moralo čekati i na predaju radilišta lokalnom stanovništvu kako bi bilo omogućeno nesmetano korištenje poljoprivrednog zemljišta koje se naslanja na prethodnu očišćenu i predanu površinu u 2017 godini.

Za vrijeme proteklog  rata (1992-1995.) ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo, nije bilo zapisa o minskim poljima nego su samo postojali određeni tragovi i informacije koji su upućivale na moguću minsku opasnost. Rizična površina se naslanjala na obradive površine koje su dijelom obrađivali mještani lokalne zajednice Novi Grad. Južna granica rizičnog područja u dužini od 350 metara naslanjala se na kolski put koji vodi u okolna poljoprivredna zemljišta pa je deminiranjem ove lokacije otklonjena opasnost za kretanje mješatana i znatno proširena površina za obrađivanje. Očišćena su i tri stambena objekta, omogućena njihova obnova a time i dodatni povratak u ovu lokalnu zajednicu. Jednim dijelom kroz rizičnu površinu protezala se šuma pa je ubuduće mještanima olakšano pribavljanje ogrevnog drveta. Povećana je i sigurnost članova lokalnog lovačkog udruženja za kretanjem u dijelu lovnog područja.