Predstavnici FUCZ u Rimu učestvovali na 4. regionalnoj radionici IPA DRAM – ERRA

Radionica je održana u organizaciji italijanskog Odjeljenja za civilnu zaštitu s ciljem upoznavanja, načinima korištenja i daljeg razvijanja elektronskog regionalnog atlasa rizika (Electronic Regional Risk Atlas – ERRA) koji predstavlja geografsko informacioni alat za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje. U dvodnevnim aktivnostima virtuelno je predstavljena teritorija i elementi atlasa rizika a sistem je dizajniran da podrži službe nadležne za civilnu zaštitu u planiranju prevencije i pripravnost za smanjenje efekata prirodnih katastrofa na stanovništvo, infrastrukturu i imovinu. Dostupnost podataka i prikaz nivoa rizika od prirodnih nesreća na mapi rizika omogućava lakšu razmjenu informacija između učesnika i bolje sagledavanje cjelokupne situacije u cilju provođenja efikasnih mjera za donošenje odluka tokom stanja prirodnih i drugih nesreća.

U okviru projekta za procjenu i mapiranje rizika od katastrofa na zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA DRAM), od 10. do 12. juna 2019. godine u Rimu je održana 4. regionalna radionica IPA DRAM – ERRA.

U radu ove radionice učestvovali su i predstavnici Bosne i Hercegovine, i to iz Ministarstva sigurnosti BiH, i po dva predstavnika iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZRS).

Radionica je održana u organizaciji italijanskog Odjeljenja za civilnu zaštitu s ciljem upoznavanja, načinima korištenja i daljeg razvijanja elektronskog regionalnog atlasa rizika (Electronic Regional Risk Atlas – ERRA) koji predstavlja geografsko informacioni alat za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje. U dvodnevnim aktivnostima virtuelno je predstavljena teritorija i elementi atlasa rizika a sistem je dizajniran da podrži službe nadležne za civilnu zaštitu u planiranju prevencije i pripravnost za smanjenje efekata prirodnih katastrofa na stanovništvo, infrastrukturu i imovinu. Dostupnost podataka i prikaz nivoa rizika od prirodnih nesreća na mapi rizika omogućava lakšu razmjenu informacija između učesnika i bolje sagledavanje cjelokupne situacije u cilju provođenja efikasnih mjera za donošenje odluka tokom stanja prirodnih i drugih nesreća.

Uspostava regionalnog atlasa rizika zahtijeva prikupljanje prostornih podataka od strane nadležnih državnih i entitetskih institucija, tj. neophodna je uspostava infrastrukture prostornih podataka (IPP) na nacionalnoj i entitetskoj razini. Na taj način bi se omogućila unifikacija podataka i razvoj baze podataka o mapama rizika. INSPIRE direktivom propisana su opća pravila za uspostavu infrastrukture za prostorne informacije u Evropi.

Učesnicima radionice prezentovane su mogućnosti korištenja ERRA sistema prilikom prirodnih i drugih nesreća i načini korištenja dostupnih podataka u svrhu donošenja adekvatnih odluka.

Pored Bosne i Hercegovine, u izradu elektronskog regionalnog atlasa rizika uključene su: Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija, Turska, Rumunija i Bugarska.

Ovaj projekat se implementira uz podršku Evropske unije a u razvoj geografskog atlasa za procjenu i mapiranje rizika od katastrofa uključene su državne strukture za zaštitu i spašavanje i fondacije, kao što su: Švedska agencija za civilne nepredviđene situacije (Swedish Civil Contingencies Agency – MSB), Odjel za civilnu zaštitu Italije (Italian Civil Protection Department -DPC), Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i pomoć u slučaju katastrofa (Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief -ACPDR), Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske (National Protection and Rescue Directorate of the Republic of Croatia -NPRD/DUZS) i CIMA Research Foundation iz Italije.