POZIV MEDIJIMA

POTPISIVANJE SPORAZUMA

O NAUČNOJ, OBRAZOVNOJ I STRUČNOJ SARADNJI

Poštovane/i,

 

Zbog potrebe za doprinosom u naučnoj, obrazovnoj i stručnoj sferi razvoja društvenih nauka i obostrane želje za saradnjom koja će doprinijeti razvoju, razmjeni iskustava i znanja, nakon što su potvrđeni zajednički interesi za unapređenjem u oblasti edukacije i istraživanja, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Institut za društvena istraživanja) i Federalna uprava civilne zaštite će 30.05.2018. godine (srijeda) u 11 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka (ul. Skenderija br. 72), potpisati Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Sporazum će potpisati prof. dr. Šaćir Filandra, dekan FPN i Fahrudin Solak, direktor FUCZ.

Predmet ovog sporazuma je zajedničko organiziranje naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, seminara, simpozijuma i radionica, međusobna saradnja kroz razne oblike kao što su razmjena i izrada stručnih i naučnih informacija, razmjena časopisa, publikacija, udžbenika kao i druge stručne literature, izrada zajedničkih istraživačkih i drugih projektnih prijedloga kao i njihova zajednička implementacija, promocija i razmjena akademskih i stručnih kadrova u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima obje strane učestvuju ili sarađuju, te izrada programa, obuka i radionica za usavršavanje akademskog i stručnog kadra.