Potpisanim Sporazumom ozvaničena saradnja FUCZ i EYOF-a 2019

Sporazumom je definiran stručno-partnerski odnos koji se ogleda u kontinuiranoj podršci aktivnostima vezanim za uspješnu pripremu organizacije i održavanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019. godine – EYOF 2019. Direktor FUCZ Fahrudin Solak je kazao da se nada dobroj saradnji podsjećajući da je FUCZ, prije svega, organizacija koja se bavi zaštitom i spašavanjem ljudi, a ovaj put će biti od pomoći i u svemu drugom. Izrazio je nadu da će sve proteći u najboljem redu, te napomenuo da treba uraditi dosta u samoj pripremnoj fazi te najavio da već od ponedjeljka kreću aktivnosti usmjerene ka finaliziranju priprema. U utorak 18. 12.2018. godine planirano je održavanje vježbe na Bjelašnici, u organizaciji FUCZ i  Oružanih snaga BiH u kojoj je ZOI ‘84. ustupio svoje kapacitete za potrebe vježbe. Ocijenio  je da je to na neki način generalna proba pred sam EYOF kako bi sve prošlo u najboljem redu, ali i da se vidi spremnost reagovanja u neželjenim situacijama.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak i direktor privrednog društva “EYOF 2019” d.o.o. Senahid Godinjak potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o stručnoj saradnji i partnerstvu.

Izražavajući spremnost na različite vidove kontinuirane recipročne stručne saradnje i partnerstva, u cilju uspješne pripreme za organizaciju i održavanje Evropskog omladinskog olimpijskog festivala koji će u Sarajevu i Istočnom Sarajevu biti održan od 9. do 16. februara 2019. godine, ovaj Sporazum je zaključen na vrijeme do završetka održavanja EYOF-a.

Sporazumom je definirao stručno-partnerski odnos koji se ogleda u kontinuiranoj podršci aktivnostima vezanim za uspješnu pripremu organizacije i održavanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019. godine – EYOF 2019.

Potpisnici ovog Sporazuma će međusobno sarađivati kroz različite vidove poslovne, organizacione, stručne, obrazovne, naučne i operativne saradnje i partnerstva, a posebno kroz promociju značaja organizovanja EYOF-a 2019, uključivanje ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava i drugih kapaciteta u različite vidove organizacijskog projekta EYOF 2019, organizovanje zajedničkih vježbi, sastanaka, radionica i predavanja, zajedničku realizaciju programa edukacije i treninga budućih učesnika organizacije i nosilaca organizacijskih projekata pojedinih službi, razmjenu stručnog i operativnog osoblja u redovnoj i posebnoj edukaciji organizatora EYOF-a 2019, proučavanje problema organizacije EYOF 2019 i iznalaženje najboljih rješenja za njihovo prevazilaženje itd.

Direktor FUCZ Fahrudin Solak je kazao da se nada dobroj saradnji podsjećajući da je FUCZ, prije svega, organizacija koja se bavi zaštitom i spašavanjem ljudi, a ovaj put će biti od pomoći i u svemu drugom. Izrazio je nadu da će sve proteći u najboljem redu, te napomenuo da treba uraditi dosta u samoj pripremnoj fazi te najavio da već od ponedjeljka kreću aktivnosti usmjerene ka finaliziranju priprema. U utorak 18.12.2018. godine planirano je održavanje vježbe na Bjelašnici, u organizaciji FUCZ i  Oružanih snaga BiH u kojoj je ZOI ‘84. ustupio svoje kapacitete za potrebe vježbe. Ocijenio  je da je to na neki način generalna proba pred sam EYOF kako bi sve prošlo u najboljem redu, ali i da se vidi spremnost reagovanja u neželjenim situacijama.

Direktor privrednog društva “EYOF 2019” Senahid Godinjak je rekao da je od danas projekt “EYOF 2019” značajno sigurniji i jači i zahvalio se FUCZ, na čelu s direktorom Fahrudinom Solakom, što imaju senzibilitet, osjećaj i društvenu odgovornost za jedan ovakav projekat, pa sredstva, ljudi i tehnika mogu biti od velike važnosti i pomoći ovom, nakon Zimske olimpijade 1984. godine, najvažnijem sportskom događaju u našoj zemlji.

Potpisivanju Sporazuma prethodili su sastanci na kojima se razgovaralo o mogućim vidovima saradnje te najboljim načinima uključivanja ljudskih i materijalno – tehničkih resursa FUCZ, kako u samoj organizaciji i pripremi, tako i u vrijeme održavanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019. godine – EYOF 2019.