Delegacija AFAD-a, jedne od vodećih svjetskih organizacija za zaštitu i spašavanje, posjetila FUCZ i prisustvovala vježbi spašavanja na Trebeviću

Razgovarano je o dosadašnjoj i budućoj saradnji ove dvije institucije, gostima je prezentirana organizacija i struktura civilne zaštite, operacije deminiranja i uklanjanja NUS-a, korištenje softverskog program NICS, a u planu je i potpisivanje sporazuma između dvije države kako bi se otvorila mogućnost zajedničkog rada, educiranja, obuka… Zaključeno je da  pripadnici FUCZ dosta toga mogu naučiti od kolega iz turskog AFAD-a jer su oni u samom vrhu svjetskih organizacija za zaštitu i spašavanje, ako ne i vodeća organizacija u ovom poslu. Zamjenik direktora AFAD-a pokaznu vježbu koja je izvedena na Trebeviću  ocijenio je vrlo uspješnom i zanimljivom posebno zbog toga što je obuhvatila saradnju više timova istovremeno. Dogovoreno je da je potrebno poboljšati komunikaciju kako bi u slučaju bilo koje vrste katastrofe mogli jedni drugima priteći u pomoć.

Šestočlana delegacija Predsjedništva za upravljanje nesrećama i vanrednim stanjima Republike Turske (AFAD), predvođena zamjenikom direktora Hamzom Tasdelenom, posjetila je Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ).

Za vrijeme posjete sjedištu FUCZ razgovarano je o dosadašnjoj i budućoj saradnji ove dvije institucije, a u planu je i potpisivanje sporazuma između dvije države kako bi se otvorila mogućnost zajedničkog rada, educiranja, obuka… Gostima iz Turske je prezentirana organizacija i struktura civilne zaštite, operacije deminiranja i uklanjanja NUS-a, korištenje softverskog program NICS koji omogućava efikasniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja te olakšava raspoređivanje resursa i ljudstva u uslovima prirodne i druge nesreće kojeg FUCZ koristi od maja 2017. godine. Gosti su obišli i Sektor za organizaciju operacija deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava FUCZ u Azićima gdje im je upriličena pokazna izložba kroz koju su upoznati sa kapacitetima s kojima raspolaže FUCZ.

Pripadnici FUCZ naučili su mnogo od kolega iz AFAD-a na vježbama na  kojima su učestvovali timovi obje organizacije a kroz dogovorene vidove buduće saradnje moći će usvojiti još mnoga znanja i vještine iz AFAD-a jer su oni u samom vrhu svjetskih organizacija za zaštitu i spašavanje, ako ne i vodeća organizacija u ovom poslu.

Poslije sastanka i posjete sjedištu FUCZ delegacija AFAD-a je sa domaćinima žičarom otišla na Trebević gdje su pripadnici FUCZ, zajedno s kolegama iz Gorske službe spašavanja Trebević, demonstrirali pokaznu vježbu “Spašavanje žrtve minske nesreće na teško pristupačnom terenu”.

Sa timovima FUCZ u vježbi je učestvovala i GSS Trebević te je time pokazana i interoperabilnost kroz saradnju sa svim organizacijama koje se bave zaštitom i spašavanjem u BiH, prije svega sposobnost da svi rade zajedno u različitim incidentima i u različitim situacijama.

Zamjenik direktora AFAD-a ovu vježbu je ocijenio vrlo uspješnom i zanimljivom posebno zbog toga što je obuhvatila saradnju više timova istovremeno.

Zajedničko je mišljenje da su gosti i domaćini, koliko je to vrijeme dozvoljavalo, razmijenili iskustva o cjelokupnom pristupu u slučaju katastrofa, počev od prevencije katastrofa, djelovanja u slučajevima kada se desi katastrofa i dio koji uslijedi nakon katastrofe, sanaciji područja koja su zahvaćena katastrofom, a imali su priliku i da se bolje upoznaju što je važno za buduću saradnju. Naglašeno je da katastrofe ne poznaju granice tako da je svaki vid saradnje izuzetno bitan i uvijek je dobro došao, a naveden je primjer katastrofalnih poplava koje su 2014. godine zadesile BiH, kada su među prvim koje su pružile pomoć i došle na lice mjeste bile ekipe iz Republike Turske.

Delegacija AFAD-a boravila je u Bosni i Hercegovini od od 09.-13.12.2018.godine. Posjeti FUCZ prethodio je sastanak sa predstavnicima Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH i direktorima entitetskih uprava  CZ u Operativno-komunikacijskom centru 112 Ministarstva sigurnosti BiH.

Zajednički zaključak nakon ove posjete je da uvijek može bolje i više, pa je bitno poboljšati komunikaciju kako bi u slučaju bilo koje vrste katastrofe mogli jedni drugima priteći u pomoć