Pored pripadnika FUCZ, u današnju potragu za Aldinom Mulićem uključila se i Hrvatska Gorska služba spašavanja pretraživanjem rijeke Save

Ovoj aktivnosti prethodilo je to što je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), između ostalih, uputila dopis Sektoru za zaštitu i spašavanje 112 Ministarstva sigurnosti BiH u kojem ih pozivaju da, shodno potpisanom Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštititi od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, potpisanog, 2001. godine, obavijeste Državnu upravu za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske o ovom nemilom događaju a u cilju poduzimanja određenih aktivnosti te međusobnog obavještavanja jer je za očekivati da se tijelo nađe u vodi ili na obali rijeke Save u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska Gorska služba spašavanja iz stanica Vinkovci i Slavonski Brod sa tri čamca i deset članova posade danas su se uključili u potragu za nestalim Aldinom Mulićem tako što su od ušća Bosne u Savu krenuli da pretražuju rijeku Savu od Slavonskog Šamca nizvodno u dužini od pedesetak kilometara.

Ovoj aktivnosti prethodilo je to što je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) uputila dopis Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH u kojem ih pozivaju da, shodno potpisanom Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštititi od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, potpisanog, 2001. godine, obavijeste Državnu upravu za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske o ovom nemilom događaju u cilju poduzimanja određenih aktivnosti te međusobnog obavještavanja jer je za očekivati da se tijelo nađe u vodi ili na obali rijeke Save u Republici Hrvatskoj.

FUCZ uputila je obavijest pravnim licima i udruženjima koja imaju aktivnost na vodi da obave vizuelni pregled vodotoka rijeka Miljacke, Bosne i Save kao i njihovih obala kako u BiH tako i u R Hrvatskoj.

Shodno članu 12. pod (1) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, FUCZ u ovom dopisu poziva da Ministarstvo sigurnosti BiH stupi u kontakt sa Kapetanijom Brčko Distrikta BiH i da ih pozove da i oni, u okviru svojih mogućnosti, poduzmu aktivnosti oko vizuelnog pregleda vodotoka rijeke Save na području Brčko Distrikta BiH a sve s ciljem razmjene podataka i informacija.

U drugom zahtjevu koje je FUCZ uputila Agenciji za vodno područje rijeke Save isto tako se poziva da, u koliko su u mogućnosti, i oni daju svoj doprinos u vizuelnom posmatranju rijeke Save od strane ljudi koji su angažovani na održavanju nasipa i kontrole toka rijeke Save a s ciljem pronalaska nestale osobe.

Nastavljajući potragu za nestalim Aldinom Mulićem i danas desetog dana potrage ekipe FUCZ su na terenu od ušća Miljacke u Bosnu do Lašve, od Lašve prema Maglaju i Doboju. Ekipe vrše pretragu tzv. “vrućih tačaka” na kojima bi se tijelo moglo zadržati – brana, plavnih mjesta, a vrše i vizualno posmatranje mostova.

U slučaju potrebe na raspolaganju su im bili pripadnici Specijalne policijske jedinice ZDK i ronilački tim. Danas su se na terenu nalazili pripadnici KUCZ Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije, DVD-e Sarajevo sa oko 80 ljudi koji su vršili vizualni pregled od sarajevskog naselja Otoka do ušća Miljacke u Bosnu.

Sutra će se pripadnicima FUCZ u potrazi pridružiti i oko 30 ljudi iz jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom KU CZ Zeničko-dobojskog kantona te GSS Zenica čamcima i kopnom pretraživati rijeku Bosnu od Zavidovića do Doboja.

Sve ekipe koje se nalaze na terenu i koje su u pripravnosti u stalnom su kontaku sa Operativnim centrom FUCZ, odakle se vrši koordinacija i upravljanje resursima na terenu a sve pristigle informacije se obrađuju i provjeravaju.