Podrška FUCZ učesnicima “Marša mira 2023”

Federalna uprava civilne zaštite i ove godine stavila je na raspolaganje ljudstvo i opremu kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji će od Nezuka do Potočara prepješačiti trasu dugu 100 kilometara.

Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen Do, Mravinjci – Konjević Polje i Potočari – Srebrenica.

Cisterne s vodom postavit će se na punktovima duž cijele trase, mobilni timovi FUCZ na nekoliko lokacija pružat će dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i hranom a timovi FUCZ sa medicinarima i vozilima obezbijedit će transport i pomoć povrijeđenim i iznemoglim učesnicima “Marša mira”.
Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim na ovoj lokaciji nalazit će se i spasilački timovi FUCZ I GSS-a FBiH.

Ovogodišnji “Marš mira” održava se devetnaesti put i jedna je od najznačajnijih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija” Srebrenica kojom se odaje počast žrtvama genocida koje su ubijene u julu 1995. godine.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) raspoređeni u timove s opremom i vozilima i ove godine će pružati podršku učesnicima “Marša mira 2023” koji se organizuje u okviru obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija – Srebrenica” kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su ubijene u julu 1995. godine.

Federalna uprava civilne zaštite je u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH zadužena da, u saradnji sa Organizacionim odborom i Pododborom za organizaciju “Marša mira 2023”, učestvuje u pripremama ovog događaja i stavi na raspolaganje potrebno ljudstvo, opremu i materijalno – tehnička sredstva kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji će od Nezuka do Potočara prepješačiti trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj teritoriji na području Tuzle.

Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen Do, Mravinjci – Konjević Polje i Potočari – Srebrenica. FUCZ obezbijedila je i dodatni dio šatora koje će Oružane snage BiH postaviti za potrebe učesnika Marša a ispred Memorijalnog centra Potočari – Srebrenica postavit će i šatror za ambulantu .

Cisterne s vodom biće postavljene na punktovima duž cijele trase, a jedan dio mobilnih timovi FUCZ na nekoliko lokacija, pružat će dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i hranom dok će drugi dio timova sa medicinarima i vozilima obezbijediti transport i pomoć povrijeđenim i iznemoglim učesnicima Marša.

Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima, učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim, na ovoj lokaciji nalazit će se i spasilački timovi FUCZ i GSS-a FBiH.

Ovogodišnji “Marš mira” za koji je prijavljeno više od 3220 osoba, održava se devetnaesti put i jedna je od najznačajnijih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija” Srebrenica kojom se odaje počast žrtvama genocida koje su ubijene u julu 1995. godine.