FUCZ i ove godine nastavlja pružati podršku učesnicima Marša mira 2024

Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima, učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog strmog i zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim, na ovoj lokaciji sa potrebnom opremom nalazit će se i spasilački timovi FUCZ.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) i ove godine je angažovala ljudstvo i stavila na raspolaganje opremu i materijalno-tehnička sredstva za organiziranje i obilježavanje 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i realizacije “Marša mira 2024”. U saradnji sa Organizacionim odborom i Pododborom za organizaciju “Marša mira 2024”, FUCZ je učestvovala u pripremama ovog događaja a timovi FUCZ sa medicinarima i vozilima će, u skladu sa planom aktivnosti, pružati podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji će od Nezuka do Potočara prepješačiti trasu dugu 100 kilometara.

Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje će se završiti prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokaciji Lipljen Do i Ilidža, Stari bazeni u Srebrenici, Mravinjci-Konjević Polje, Dugo Polje i Potočari-Srebrenica. Na svim lokacijama na kojima budu uspostavljeni kampovi biće i šatori sa krevetima za potrebe ambulante. Ambulantni šator biće uspostavljen i na planini Udrč u općini Milići.

FUCZ je obezbijedila i dodatnih 80 šatora koje će Oružane snage Bosne i Hercegovine postaviti za potrebe učesnika Marša.

Cisterne s vodom biće postavljene na punktovima duž cijele trase. Jedan dio mobilnih timova FUCZ na nekoliko lokacija pružat će dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i hranom što je od velike pomoći učesnicima kojih je ove godine gotovo četiri hiljade i koji će se kretati veoma zahtjevnom trasom pod izuzetno visokim temperaturama. Drugi dio timova sa medicinarima i vozilima  obezbijedit će  transport i pomoć povrijeđenim i iznemoglim učesnicima Marša.

Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima, učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog strmog i zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim, na ovoj lokaciji sa potrebnom opremom nalazit će se i spasilački timovi FUCZ.

Ovogodišnji “Marš mira” za koji je prijavljeno više od 3.800 osoba, je dvadeseti po redu i jedna je od najznačajnijih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija” Srebrenica kojom se odaje počast žrtvama genocida koje su ubijene u julu 1995. godine.