Podrška FUCZ u realizaciji Međunarodne ljetne škole “Upravljanje u kriznim situacijama” koja je uspješno održana u Sarajevu

Ovu Ljetnu školu organizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske a ove godine i u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo u povodu obilježavanja Dana općine. Za realizaciju Ljetne škole FUCZ je obezbijedila potrebna materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse dok su predstavnici FUCZ učestvovali u okruglom stolu i panelima. U radu Škole učestvovalo je oko 100 polaznika, studenata, predstavnika nevladinog sektora ali i profesionalaca i praktičara iz institucija  i organizacija čiji je djelokrug sigurnost, provedba zakona i zaštita i spašavanje. Iz FUCZ Ljetnu školu je uspješno završilo pet polaznika. Cilj održavanja Škole je sticanje znanja o pojmovima kriza i katastrofa, saniranje krizom nastalih posljedica za ljude i materijalna dobra, ali i da se svim polaznicima  omogući primjena teorijskih znanja kroz praktičan rad, te bolju saradnju sa lokalnim institucijama i akademskom zajednicom. Kroz trodnevnu  intenzivnu  teoretsku i praktičnu obuku održano je niz različitih edukativnih aktivnosti iz oblasti “Upravljanja u kriznim situacijama”, a kroz vježbu i radionice studenti su imali priliku prisustvovati demonstracijama ali i praktično primijeniti već stečena znanja u uspostavljanju kampa, pružanju prve pomoći, spašavanju kao i gašenju požara. FUCZ je još 2015. godine sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu potpisala Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji a od 2016. godine FUCZ kontinuirano učestvuje u radu i realizaciji Međunarodne ljetne škole koju organizira ovaj Fakultet.

Od 13. do 16. maja 2022. godine u Sarajevu je održana Međunarodna ljetna škola “Upravljanje u kriznim situacijama” koju tradicionalno organizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske a ove godine i u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo u povodu obilježavanja Dana općine

Za potrebe ove Međunarodne ljetne škole Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) obezbijedila je dio potrebnih materijalno-tehničkih sredstva i ljudske resurse za realizaciju praktične vježbe koja se održala 15. maja na Vilsonovom šetalištu dok su predstavnici FUCZ učestvovali u okruglom stolu i panelima u okviru programa ove Škole.

U radu ove Ljetne škole učestvovalo je oko 100 polaznika, studenata, predstavnika nevladinog sektora ali i profesionalaca i praktičara iz institucija  i organizacija čiji je djelokrug sigurnost, provedba zakona i zaštita i spašavanje. Iz FUCZ Ljetnu školu pohađalo je i uspješno završilo pet polaznika.

Cilj održavanja Međunarodne ljetne škole je sticanje znanja o pojmovima kriza i katastrofa, saniranje krizom nastalih posljedica za ljude i materijalna dobra, ali i da se svim polaznicima  omogući primjena teorijskih znanja kroz praktičan rad, te bolju saradnju sa lokalnim institucijama i akademskom zajednicom.

Kroz trodnevnu  intenzivnu  teoretsku i praktičnu obuku u okviru ovogodišnje Ljetne škole 14. maja održano je niz različitih edukativnih aktivnosti iz oblasti “Upravljanja u kriznim situacijama”, dok su 15. maja na Vilsonovom šetalištu i 16. maja na brdu Hum, u okviru obilježavanja Dan sigurnosti, kroz vježbu i radionice studenti imali priliku vidjeti ali i učestvovati u pokaznim vježbama i demonstracijama u uspostavljanju kampa, pružanju prve pomoći, spašavanju kao i gašenju požara.

Nakon uspješno izvedene vježbe na kraju ove, izuzetno uspjele ljetne škole, polaznicima su uručeni certifikati.

Federalna uprava civilne zaštite još 2015. godine sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu potpisala je Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji a od 2016. godine, kada je FUCZ bila partner, kontinuirano učestvuje u radu i realizaciji Međunarodne ljetne škole koju organizira ovaj Fakultet u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske.