Pismeni poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama-ugostiteljske usluge za potrebe Federalne uprave civilne zaštite

Pismeni poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama-ugostiteljske usluge za potrebe Federalne uprave civilne zaštite.

Preuzimanje dokumentacije / download.