Pismeni poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama-seminar za kancelarijsko poslovanje za potrebe Federalne uprave civilne zaštite

Pismeni poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama-seminar za kancelarijsko poslovanje za potrebe Federalne uprave civilne zaštite

Preuzimanje dokumentacije / download.