Općina Centar Sarajevo Federalnoj upravi civilne zaštite uručila metal detektor najnovije generacije

Kako je rekao direktor Fahrudin Solak, ovim činom priveden je kraju veoma bitan projekat za FUCZ, te prezentirao prednost ovog uređaja najnovije generacije čija je veća osjetljivost detekcije, bolja kompenzacija smanjenja direktnih malih fragmenata i feromagnetnih osobina tla. Radi se o detektoru VMR3G sa georadarom namijenjenim otkrivanju mina i NUS-a u okruženju visokontaminiranom metalnim otpadom i lokatora VX1 sa spregnutim GPS-om namijenjenom otkrivanju prvenstveno aviobombi i minsko-eksplozivnih sredstava na većoj dubini. FUCZ je prva organizacija u BiH koja koristi ove detektore u kojima je integrisana najnaprednija tehnologija trenutno dostupna na tržištu. Na ovaj način Općina Centar pomaže odlučnost FUCZ da deminira svaki pedalj minama zagađenog prostora BiH.

U sarajevskoj općini Centar jučer je potpisan ugovor o davanju na korištenje detektora za mine i bombe sa terenskim računarom, GPS sistemom i softverom Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ). Ugovor su potpisali načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić i direktor FUCZ Fahrudin Solak.

Kako je prilikom potpisivanja ovog ugovora rekao direktor Solak, ovim činom priveden je kraju veoma bitan projekat za FUCZ, te prezentirao prednost uređaja najnovije generacije koji je dobijen od Općine Centar.  Naglasio je da je novim uređajem veća osjetljivost detekcije, bolja kompenzacija smanjenja direktnih malih fragmenata i feromagnetnih osobina tla. Radi se o detektoru VMR3G sa georadarom namijenjenim otkrivanju mina i NUS-a u okruženju visokontaminiranom metalnim otpadom i lokatora VX1 sa spregnutim GPS-om namijenjenom otkrivanju prvenstveno aviobombi i minsko-eksplozivnih sredstava na većoj dubini.

“Ovo je lokator za sva minsko-eksplozivna sredstava koje nalazimo pod zemljom. Prilikom infrastrukturnih radova vrlo čest slučaj je da se nađe avio bomba ili drugo eksplozivno sredstvo. S ovim uređajem ćemo moći locirati i projektile pod zemljom, na dubinama i većim od pet metara”, kazao je Solak i dodao kako su sličnim lokatorom, koji je FUCZ od općine Centar Sarajevo dobila u 2017. godini, nedavno ispod Igmana detektovali čahure metaka na dubini od 50 cm što je bio indikator da je na tom lokalitetu izvršena egzekucija stanovnika Općine Hadžići u proteklom ratu.

Prethodno su pripadnici FUCZ članovima Općinskog štaba civilne zaštite općine Centar Sarajevo održali prezentaciju tehničkih mogućnosti detektora koje je ova Općina donirala FUCZ.

Prošle i pretprošle godine općina Centar Sarajevo imala je dobru saradnju sa FUCZ, a ove godine su izdvojili 120.000 KM za najmoderniji i visokosofisticirani uređaj sa kojim se detektuju minska polja, odnosno mine u zagađenom prostoru. Na ovaj način Općina Centar pomaže odlučnost FUCZ da deminira svaki pedalj minama zagađenog prostora BiH. Prema mišljenju direktora Solaka, FUCZ će s novim detektorom lakše locirati i masove grobnice kod podrške u obavljanju ekshumacije.

FUCZ je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja koristi ove detektore u kojima je integrisana najnaprednija tehnologija trenutno dostupna na tržištu.