Održan radni sastanak o nastavku aktivnosti na Projektu novog pristupa deminiranju u BiH – IPA II

Ovaj sastanak je drugi u nizu i nastavak aktivnosti od prije nekoliko mjeseci kada se govorilo o početku projekta Instrument predpristupne pomoći (IPA II) 2014 -2020. kojim EU daje podršku protivminskim akcijama u BiH. Evropske unija je grant od 10 miliona KM namijenila osnaživanju kapaciteta za deminiranje u BiH. Ta sredstva su predviđena za novi pristup deminiranju. Riječ je o novom konceptu tretiranja minski sumnjive površine (MSP) koji je usklađen sa Međunarodnim standardom za humanitarno deminiranje da se na što ekonomičniji i efikasniji način i u što kraćem vremenu korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo područja koja potvrđeno sadrže minsko-eksplozivna sredstva.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak sa saradnicima danas je u sjedištu FUCZ u Sarajevu razgovarao sa predstavnicom Odjela Evropske unije za vanjsku saradnju (EEAS) Fotini Antonopoyloy, direktorom Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sašom Obradovićem i predsjednikom Komisije za deminiranje u BiH Suadom Džafićem.

Tema sastanka bila je podrška Evropske unije protivminskim aktivnostima i deminiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno cijeloj Bosni i Hercegovini te konsultacije o projektu IPA II 2014. – 2020. Razgovarano je o minskoj situaciji, dosadašnjim deminerskim aktivnostima, prioritetima i zadacima u narednom periodu u FBiH i BiH. Evropska komisija je grant od 10 miliona KM namijenila osnaživanju kapaciteta za novi pristup deminiranju u BiH. Riječ je o novom konceptu tretiranja minski sumnjive površine (MSP) koji je usklađen sa Međunarodnim standardom za humanitarno deminiranje da se na što ekonomičniji i efikasniji način i u što kraćem vremenskom roku korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo područja koja potvrđeno sadrže minsko-eksplozivna sredstva.

Gospođa Fotini Antonopoyloy ovaj radni sastanak je ocijenila kao veoma uspješan i naglasila da su zapažanja koja su iznijeta veoma važna za nastavak aktivnosti na ovom Projektu.

Ovaj sastanak je drugi u nizu i nastavak aktivnosti od prije nekoliko mjeseci kada se govorilo o početku projekta Instrument predpristupne pomoći (IPA II) 2014 -2020. kojim EU daje podršku protivminskim akcijama u BiH.

Predstavnici EU, BHMAC-a i Komisije za deminiranje u BiH na istu temu održali su sastanak i sa direktorom Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) i njegovim saradnicima.

Pored ovog projekta postoje i drugi programi pomoći kroz koje EU pomaže osnaživanju Civilne zaštite.