Odluke o poništenju postupka nabavke 8 LOT-ova nabavka opreme i sredstava za službu ZZJZ FBiH