Odluka o poništenju postupka javne nabavke makaze za uklanjanje vegetacije