Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-maziva za vozila,ulja za motore i hidrauliku,tečnosti za hladnjake i vjetrobranska stakla lot2 ponuđaču „Valvoson“ doo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-maziva za vozila,ulja za motore i hidrauliku,tečnosti za hladnjake i vjetrobranska stakla lot2 ponuđaču „Valvoson“ doo