Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku roba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku roba – rezervnih dijelova za Land Rover Defender za potrebe Federalne uprave civilne zaštite