Očišćena lokacija „Samarevci 2“ u općini Bihać

Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite  završio je zadatak deminiranja na  lokaciji „Samarevci 2“ u općini Bihać, čime je spojena očišćena površina nakon završenog deminiranja na lokacijama „Samarevci 1“ i „Samarevci 3“.

Ovo je šesti završeni zadatak na području općine Bihać od početka 2015. godine na kome su radili deminerski timovi FUCZ. Na lokaciji „Samarevci 2“ u općini Bihać (Unsko-sanski kanton), na zadatku ukupne sumnjive površine 21.886,00 m², bio je uključen B tim Bihać, očišćeno je 5.100,00 m² gdje je pronađene šest PP mina (PMA-1 i PMR-2A) i dva NUS-a (MB 60 mm i TTM 30 mm).

{loadposition 2015-10-30}

Završetkom ovog zadatka stvoreni su uslovi za korištenje poljoprivrednog zemljišta i šuma za eksploataciju ogrjevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva u zajednicama ugroženim minsko-eksplozivnim sredstvima.