Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, učestvovao na završnom sastanku Upravne grupe Programa saradnje EU IPA 2

U okviru EU IPA 2 programa na Bledu (Slovenija), od 21. do 23. oktobra 2015. godine, održan je završni sastanak Upravne grupe programa saradnje EU IPA 2 na kome su predstavljeni rezultati ovog dvogodišnjeg programa za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU.

Na sastanku, na kome su bili predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Turske i partnera Konzorcija, predstavljene su implementirane aktivnosti u sklopu IPA CZ Programa saradnje II (IPA CP Cooperation Programme II), mogućnosti dalje saradnje u okviru IPA Programa i u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije-Radni plan za 2016.
U okviru diskusije koja je bila zasnovana na preporukama iz Završnog izvještaja IPA CP II programa, bilo je govora i o podizanju kapaciteta putem vježbi, identifikovanja slabih i jačih strana, preporukama za dalje aktivnosti te prepoznavanju konkretnih potreba koje mogu biti pokrivene različitim programima.
Zaključeno je da je IPA CZ program saradnje II postigao specifičnu svrhu da se poveća sposobnost korisnika da efikasno sarađuju sa EU mehanizmima Civilne zaštite i relevantnim EU institucijama, kao i da se poveća mogućnost korisnika da dalje razvijaju uspješne državne sisteme civilne zaštite kao odgovore na katastrofe, te da se poboljša regionalna saradnja.

{loadposition 29102015}

IPA CZ program saradnje II ponudio je dobru priliku za obuku svih uključenih u civilnu zaštitu iz zemalja partnera Konzorcija implementacije programa i rezultirao poboljšanom zajedničkom razumijevanju intervencija civilne zaštite i operativne saradnje u sklopu mehanizma civilne zaštite.
Bosnu i Hercegovinu predstavljala su tri učesnika, po jedan iz Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.