Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.10.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Općinska profesionalna vatrogasna jedinica Zavidovići, imala je intervenciju na gašenju požara u privatnom objektu, i to na 3 km uz rijeku Gostović. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS 

Bosansko-podrinjski kanton 

Općina Goražde. Po dojavi građanina iz MZ Hubjeri, na lokalitetu Kazagići, pronađena  je minobacačka granata 82 mm. O navedenom, obaviješten je Tim UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton   

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dojavu o nepoznatom NUS-u  na lokaciji Babanovac. O navedenom, obaviješten je Tim UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE